Nyeste indlæg
Du er her: Forum forside - Thailand - bosat eller længere ophold - Pensionist i Thailand - f.eks. visum
Ingen folkepension i udlandet hvis boet for få år i Danmark
 Udskriv debat Udskriv debat
Lars
26-04-2017 11:19
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Har set dette være oppe at vende af og til rundt omkring og måske nogle regler som mange ikke kender eller tænker over og derfor tænker at tage det her også.

En ting er at folkepensionen bliver mindre hvis man bor i Thailand, tillæg bortfalder.

En anden ting er om man er berettiget til folkepensionen og det er ikke alle som er det.

Folkepension i Danmark:

For at få fuld folkepension som bosat i Danmark skal man have boet mindst 40 år siden det fyldte 15. år. (enkelte undtagelser tæller med som tilknytning som f.eks. udstationering for staten og muligvis nogle sømænd)

Er det mindre end 40 år fåes en brøkdel af de 40 (brøkpension). F.eks. 32/40, hvis man har haft bopæl i Danmark 32 år.

Antal år bosat i Danmark kan godt være samlet for perioder.

Folkepension i Thailand.

Her gælder andre regler og der fåes ikke brøkpension, hvis man har boet en vis tid i udlandet.

For at kunne få folkepension skal man har haft bopæl i Danmark i mindst 30 år fra det fyldte 15. år.

Har man boet mellem 30 og 40 år i Danmark får man brøkpension (en brøkdel af den fulde pension) som i Danmark - f.eks 35/40.

Har man haft bopæl i mere end 40 år får man fuld folkepension efter udlandstaksten for Thailand.

---

Vender man istedet tilbage til Danmark ved folkepensionsalderen vil reglen om brækpension af antal år bosat i Danmark siden det fyldte 15. år igen gælde.

Dette kan også findes på www.borger.dk , men har ikke lige linket her.

Eks.

Boet i Danmark en årrække og derefter emigreret indtil pensionsalderen:

Flyttet inden 45/46. år - ingen folkepension i Thailand.

Flyttet mellem 45/46. og 55/56. - brøkpension.

Flyttet som da man var mere end 55/56 år - fuld folkepension.

(emnet hvor meget der udbetales er et andet emne, men "fuld" for Thailand er grundbeløbet uden tillæg og ældrecheck)
Lars
Lars
21-06-2017 14:15
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Folketingets beslutning om ændringer i pensionen forleden har også betydning for personer der flytter eller bor i udlandet.

Man skal nu have boet flere år i Danmark for at få den fulde folkepension - knapt 7 år mere end før.

Tidligere:

40 år i Danmark fra det fyldte 15 - fuld pension.
Mellem 30 og 40 år i Danmark fra 15 år - brøkpension.
Mindre end 30 år i Danmark fra 15. år - ingenting

40 år svarer til 80 % af tiden fra man er 15 til pensionsalderen.

Nye regler:

Nu skal du bo i Danmark 90 % af tiden fra det 15. år til pensionsalderen for at få fuld pension - svarer til 46,8 år fra man var 15 år.

Laveste grænse på 30 år - ikke oplyst noget om at den ændres eller ej.

Eksempler:

Idag med 40 år:

Flytter man efter man er fyldt 15 + 40 = 55 år fåes fuld folkepension

Brøkpension fra 45 - 55 år i Danmark.

Mindre end 45 år - ingen pension.

Nye regler (udfra 67 års pensionering)

Kort - må have boet udenfor Danmark i højst omkring 5 år inden pensionsalderen for at få fuld pension.

Flytter man efter man er fyldt 15 + 46,8 = 61,8 år fåes fuld folkepension.

Må indrømme jeg ikke kender evt overgangsordninger.

Brøkpension.

Har ikke set hvordan den håndteres efter nye regler - Der skrives kun om at grænsen for at få fuld folkepension hæves, men brøkpensionsgrænsen for pensionister bosat i udlandet er ikke omtalt i det jeg har læst.

Dette her er der for for min egen regning - gisninger om man vil!

Brøkpension er gives idag for mellem 30 og 40 år i Danmark og mindre giver ikke pension. De 30 år svarer til 3/4 af de 40 år for at få brøkpension.

Tænkes at det laves i samme forhold til det betyde at den grænse på 30 år vil stige til 35 år - samlet 50 år i Danmark mod idag 45 år.

(igen - dette med brøkpensionen er helt for min egen regning)

---

Dette omkring grænsen for den fulde pension er fra finansministeriets "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet", som kan ses på:
Finansministeriet - Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Redigeret af Lars d. 21-06-2017 15:40
Lars
Lars
22-06-2017 17:06
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Har prøvet at lave denne oversigt. Det er uden ansvar.

Mht dem der kan få brøkpension er jeg ikke helt sikker på formlen der skal bruges fremover.

Idag er det brøkdele af antal år mellem 30 og 40 år i Danmark efter det fyldte 15. år.

To eksempler lavet.
En med grænserne sat til 30 - 47 år, den nye topgrænse.
En med nedre grænse hævet tilsvarende øvre grænse er hævet. Dette for at vise hvordan det kan blive HVIS laveste grænse hæves - men indtil siger noget om dette fra myndighederne.

Folkepension før skat per måned, fra ?ldre Sagen :

Grundbeløb - 6.160 kr
Pensionstillæg - 6.551 kr

Ialt - 12.711 kr.

Som bosat i Thailand kan kun modtages Grundbeløbet som ved fuld pensionsoptjening er:

6.160 kr før skat

Redigeret af Lars d. 22-06-2017 17:29
Lars
Lars
24-06-2017 15:45
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Ovenfor har jeg taget udgangspunkt i 67 år som pensionsalderen. Der er stadig et par årgange som har mellem 65 og 66,5 år som deres pensionsalder. Der bliver regnestykket så en smule anderledes og nogle når at gå på pension inden det nye træder i kraft.

Om man påvirkes hvis man er tæt på pensionsalderen tør jeg ikke bevæge mig ud i og alle bør selv tjekke lidt op på - evt. i linket tidligere. I teksten fra Finansministeret står der, citat:

"Forslaget træder i kraft den 1. juli 2018 og omfatter alle, der opnår folkepensionsalderen den
1. juli 2025 eller senere. Den 7-årige overgangsordning sikrer, at personer, der ved ændringens ikrafttræden 1. januar 2019, har optjent ret til fuld folkepension efter de gældende regler, har mulighed for at optjene ret til fuld folkepension efter de nye regler."

Der står yderligere i samme kapitel:

"Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at efterse de generelle vilkår for optjeningsprincipper for øvrige ydelser i efteråret 2017."

Er der nogle der bliver påvirket af de nye regler. Enten jer som allerede bor i Thailand eller jer som har planlagt det?
Redigeret af Lars d. 24-06-2017 15:47
Lars
Lars
24-06-2017 19:19
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Mht hvad man kan få udbetalt i pension hvis man bor i udlandet, er der forskel på hvilke land man bosætter sig i.

Derfor der i Thailand kun kan medtages folkepensionens grundbeløb på 6.160 kr/mdr før skat.

Her oversigt fra borger.dk om hovedtrækkende i reglerne for hvad man kan tages med for både pensionister og førtidspensionister.

Kan jeg få tillæg som pensionist i udlandet?

Hvis du er folkepensionist

Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Du kan få udbetalt både grundbeløbet og pensionstillægget, hvis du bor i et EU/E?S-land eller Schweiz. Bor du udenfor, kan du kun få udbetalt grundbeløbet.

Hvis du er førtidspensionist (nye regler)

Hvor meget du kan få udbetalt i førtidspension afhænger af, hvor du bor.

Bor du i et EU/E?S-land, Schweiz, USA, Indien, Sydkorea eller Filippinerne kan du få udbetalt den højeste førtidspension.

Bor du udenfor de nævnte lande, kan du kun få udbetalt den højeste førtidspension, hvis du den 31. december 2012 fik udbetalt din pension i landet og siden har boet der uafbrudt.

Hvis du er førtidspensionist (gamle regler)

Ifølge de gamle regler består førtidspension af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Du kan få udbetalt både grundbeløbet og pensionstillægget, hvis du bor i et EU/E?S-land eller Schweiz. Bor du udenfor, kan du kun få udbetalt grundbeløbet.

----

Forskellen mellem EU og andre lande:

Personligt tror jeg at Danmark i nogen henseender skal ses som en region i Den Europæiske Union, og regler derfor vil eller skal være ens/harmoniserede indenfor nogle områder med borgernes frie bevægelighed.
Derfor er f.eks. Spanien ikke udlandet som sådan, men en anden region i Unionen - efter min opfattelse.

Lidt ala USA.

Var der ikke EU-reglerne kunne det måske tænkes at ydelserne ville være de samme lave i alle EU lande.

Det gør det ikke mere rimeligt, at de er lave i f.eks. Thailand, men min forklaring på forskellene.
Redigeret af Lars d. 24-06-2017 19:31
Lars
dutling68
26-06-2017 13:27
Bruger
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 08.12.12

jeg har boet her i thailand 11 år og er 49 år...og har tænkt mig at flytte hjem til dk næste år hvordan kommer jeg til at stå....
Lars
26-06-2017 19:21
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Hej Dutling, Det er noget af en beslutning, men håber det bliver godt for dig og du finder dig godt tilrette hvad enten der byder sig.

Mht pensionen.

Svaret først - som jeg ser det.

Du vil kunne få omkring 41/48 dele af den fulde pensions grundbeløb.

Du vil ifølge borger.dk ikke få mindre i personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg selvom du er på brøkpension (ifølge de nuværende regler). I regeringens udkast står der om fremtiden:

"have boet 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen i riget, for at kunne opnå ret til fuld folkepension og fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck)."

Mit bedste bud vil være at det svarer nogenlunde til rækken for "Samlet 55 år i Danmark" i tabellen i tidligere indlæg i grundbeløb plus fuld pensionstillæg og evt. plus 41/48 dele af ældrechecken.

Mister efter min opfattelse omkring 900 kr i grundbeløb (før skat).

Din pensionsalder bliver vist 68 år som min, og derfor er det 48 år og ikke 47 år der bliver det antal år der skal til for at give den fulde pension.

Under de nuværende regler ville du have fået det fulde grundbeløb.

Forklaringen.

For at få fuld folkepension skal du have været 48 år i Danmark fra du fyldte 15 år, når pensionsalderen er 68 år. De 48 år er 9/10 af de 53 år, der er fra 15 til 68 år.

Eller sagt på en anden måde at du må højst være ude af Danmark i omkring 5 år siden du var fyldte 15 år.

Du har været ude at Danmark i 12 år, 7 mere end der skal til for fuldpension, eller omvendt 41 år i Danmark.

Kan også regne antal år fra du var 15 til du flyttede, omkring 38 minus 15 år, plus det antal år du kan optjene fra du flytter tilbage - 68 minus 50 år.

Derfor 40/48 af den fulde pensions grundbeløb.

Dette er grove tal, der noget med mellemregninger et år fra eller til.

Er der regne eller fortolkningsfejl her må andre meget gerne sige til.
Redigeret af Lars d. 26-06-2017 19:28
Lars
dutling68
27-06-2017 08:45
Bruger
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 08.12.12

siger mange tak lars det var pænt af dig
Lars
28-06-2017 07:18
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Jer er nok nødt til at korrigere det foregående:

Jeg skrev:

"Du vil kunne få omkring 41/48 dele af den fulde pensions grundbeløb."

Der skulle have stået:

"Du vil kunne få omkring 41/48 dele af den fulde folkepension - grundbeløb og pensionstillæg".

Omkring 85 % af de 12.711 kr/mdr i pension.

Dertil måske ældrecheck, som så reduceres tilsvarende til 85 %.

Dette fra det jeg tidligere citerede:

"Reglen ændres således, at man fremover skal have boet 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen i riget, for at kunne opnå ret til fuld folkepension og fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck)."
Lars
Lars
03-07-2017 11:59
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Hvor meget får jeg i pension til den tid?

Jeg har fået flere spørgsmål om dette og prøver her om jeg kan skrive det, så det er rimeligt at finde ud af ved at følge punkterne.

Så her mit bud på, hvordan du finder ud af det.

Alle ?antal år i Danmark? er ment som fra du fyldte 15 år.

Pension dækker folkepension og ældrecheck.

1. Samlet antal år fra du fyldte 15 år og til din pensionsalder.

F.eks. 67 - 15 = 52 år.

2. Hvor mange år har du boet i eller vil komme til at bo i Danmark siden du var 15 år og indtil din pensionsalder.

Periode 1: fra - til - antal år, måneder og dage.

Periode 2: fra - til - antal år, måneder og dage osv.

Total ?Samlet antal år i Danmark?, måneder og dage - rundes ned til helt år.

3. Fuld pension.

Du skal bo mindst 9/10 af det antal år mellem 15 år og pensionsalderen i Danmark for at få fuld pension.

Med 67 års pensionsalder bliver det 52*9/10 = 46,8 år.

Har du været længere end dette vil du få fuld pension.

(Dvs må have boet udenfor Danmark i højst 5 år inden du bliver pensionist for at få fuld pension)

4. Brøkpension ?? bopæl i Danmark

Har du ikke ret til den fulde pension kan du få brøkpension for den andel år du har boet i Danmark ud af det antal år som skal til at få fuld pension.

Andel du kan få beregnes som:

"Samlet antal år boet i Danmark" delt med 46,8.

?Er Samlet antal år i Danmark? f.eks. 23 år vil du få 23 / 47 ?? omkring halvdelen af fuld pension.

5 Brøkpension ?? bopæl i udlandet.

Er du bosat i udlandet når du bliver pensionist kræver det at du har boet minimum 30 år i Danmark for at få brøkpension (fra det fyldte 15. år).

Er dit ?samlet antal år boet i Danmark? mindre end de 30 år har du ikke ret til pension.

Har du boet mere end 30 år i Danmark vil du modtage den brøkdel som vist i pkt 4.

Om de 30 år som mindstegrænse ændres nu den øverste grænse er hævet fra 40 til 47 år vides ikke. Sker det vil de kræve flere år for overhovedet at få brøkpension i udlandet.

Kender ikke reglerne for en udlandsdansker, der ikke har ret til brøkpension, og flytter tilbage til Danmark umiddelbart før pensionstidspunktet og måske planlægger at flytte ud igen hurtigt. Kunne tro der er nogle krav der.

Eksempel:

Har du boet hele livet fra du var 15 i Danmark indtil du flyttede til Thailand:

Du skal have været/være omkring 45 år gammel eller mere da du udrejste for at kunne på brøkpension og 62 år gammel for at få fuld pension.

(Hæves 30 års grænsen for brøkpension skal du have boet tilsvarende flere år i Danmark for at få brøkpensionen.)

Undtagelser:

Der er undtagelser hvor bopæl eller ophold udenfor Danmark kan regnes som bopæl i Danmark. Det gælder f.eks. hvis du har været udsendt i offentlig tjeneste, militærpersonel, nogle udstationeringer i danske firmaers datterselskaber, nogle søfolk og lignende. Læsere må selv tjekke reglerne for dette.
Lars
Lars
23-02-2018 12:33
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Bliver disse ændringer med optjening mon til noget eller er blevet det?

Er det mon en del af den pensionsaftale der blev lavet før jul men ikke omtalt?

Personligt tror jeg det vedtages som det er skrevet. At det utilsigtet rammer etniske danskere har vist sig nogle gange ikke at have nogen betydning, når der skal sørges for at en enkelt udlænding ikke kan slippe gennem et hul.

Ældresagen skriver 9. januar
Der er indgået en politisk aftale om forhøjelse af nødvendige antal bopælsår til opnåelse af dansk social pension. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, men forventes at træde i kraft 01.07.2018 eller 01.01.2019.

Lars
Lars
29-04-2018 11:40
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Ændringerne i optjening af pension er nu vedtaget af folketinget (i april).

Loven træder delvist i kraft 1. juli og enkelte dele først senere. Der er en overgangsordning, men den ikke omtalt nedenfor.

Loven lyder:


»§ 5. Ret til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Stk. 4. Overgår en førtidspensionist til folkepension ved folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen med samme procentandel som den, hvormed førtidspensionen hidtil har været fastsat.

§ 6. Ret til fuld førtidspension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

--

Der skrives også om hvordan brøkpensionen beregnes og en masse forbehold og delberegninger, hvis man har boet flere perioder i udlandet.

Nogle tillæg som varmetillæg og helbredstillæg nedsættes dog ikke.

Der er mange flere detaljer og det vedtagne forslag kan ses på - www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l138/20171_l...

Det vedtagne lovforslag betyder at beregningerne vist i indlæg 3
( www.thaiguide.dk/forum/forum/viewthread.php?thr... ) stadig gælder.

Brøkpension ved bopæl i udlandet.

Hidtil har været gældende at man skal bo mindst 30 år fra sit fyldte 15. år i Danmark for at kunne få brøkpension. Dvs mellem 30/40 og 40/40 dele idag.

Der er ikke ændret ved de 30 år i den nye lov - de 30 år er ikke hævet tilsvarede de 40 år er hævet til 47 år plus (9/10 af tiden fra 15. år til pensionsalderen).

Det betyder at der stadig kan fåes brøkpension hvis man har boet i Danmark 30 år fra det fyldte 15. år.

Jeg er ikke advokat, så dette er uden ansvar:

Den paragraf omhandlende de 30 års bopæl er $3 i Bekendtgørelse af lov om social pension "Bopæl" og den paragraf er ikke ændret med den nye lov.

"§ 3. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl her i riget eller hyre på dansk skib.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl her i riget i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen."

Der står også at man bevarer retten til pension hvis man flytter til udlandet efter pensionen er tilkendt, med nogle betingelser.

Hele bekendtgørelsen om Lov om Social Pension - www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1208

Så samlet set skulle det se ud som i tabellen her - redigeret version af den tidligere, hvor en kolonne nu er overstreget.

Tilføjelse:
Ordet brøkpension er nu udgået og erstattes af "procentandel af fuld pension", som måske også er mere sigende.

Links:
Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l138/20171_l...

Bekendtgørelse af lov om social pension - www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1208

Redigeret af Lars d. 29-04-2018 17:47
Lars
Lars
01-05-2018 06:10
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Her er en opdateret oversigt over ændringerne og folkepension der kan udbetales i Thailand som reglerne er med at kun grundbeløbet kan tages med til Thailand.

Redigeret af Lars d. 01-05-2018 06:20
Lars
Luis
10-03-2019 15:31
bruger
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 27.12.16

hej har brug for lidt hjælp med beregning. jeg lige kommet på førtidspension er 32år har boet 5år i thailand fra jeg fyldte 15år til 32år. hvor mange procent kan jeg regne med at få udbetalt?DamnDream
Luis
10-03-2019 15:35
bruger
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 27.12.16

Luis skrev:
hej har brug for lidt hjælp med beregning af førtidspension med bopæl i danmark. jeg lige kommet på førtidspension er 32år har boet 5år i thailand fra jeg fyldte 15år til 32år. hvor mange procent kan jeg regne med at få udbetalt?DamnDream


jeg har regnet det ud til omkring 88 procent pension. ?
Redigeret af Luis d. 10-03-2019 17:45
Lars
11-03-2019 17:22
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 6663
Tilmeldt: 30.09.08

Jeg får det til 100% folkepension.

Udfra at med pensionalder på 67 år er muligt at være væk fra Danmark i op til 5 år og stadig få fuld pension.
De 67 år vil så nok være noget højere når du når den alder. Med pensionsalder på 71 må man bop udenfor Danmark i næsten 6 år

Derudover så er der 40 år eller mere til din folkepension. Meget kan ske inden da og mange regler blive ændret.

Hvem ved hvordan folkepensionssystemet, brøkpensioner osv ser ud om 40 år?

Lars
Gå til kategori:  

Lignende emner
Emne Forum Svar Nyeste indlæg
Vil skilles men kan min thai kone blive i Danmark? Visum til Danmark 6 13-11-2018
Thai Tv i Danmark Lidt af hvert - alt det andet 4 26-08-2018
Giftes i Thailand / Danmark... Generelt 6 11-06-2018
Bo i Thailand, men arbejde i udlandet Visum til Thailand 8 01-05-2018
Flere thaiere på overstay i udlandet end udlændinge i Thailand? Generelt 1 17-02-2018
Forum guide
Nyeste indlæg - forsiden
Forum oversigt
Søg
Guider:
Kom godt igang
Billeder i indlæg
Video i indlæg
Google kort i indlæg
     
Nyeste indlæg
     
Sticky - fastholdte
Oprette bankkonto i Thailand?
Færge mellem Hua Hin - Pattaya
6 mdr multi turistvisum måske på vej - fåes fra november
Danskere kan nu være 60 dage i Thailand uden visum
Turistfælder
Ambassadens Danskerliste - tilmeld dig hvis du skal til Thailand eller er der allerede
Børn med på ferien 2
Mad til børn + mælkeerstaning
Internet banking til thailandsk bank konto
10 ting, man ikke gør i Thailand
     
Populære emner
bank konto i thailand
ang. thailand...
Børn med på ferien.
Famileværelser på Koh Samui...
Spørgsmål fra førstegangsrejsende
10 ting, man ikke gør i Thailand
Sjove ting og billeder
Mad til børn +mælkeerstaning
HURTIGSTE VEJ TIL ET VISUM
     
Mest læste emner
     
Besøgende
· Gæster online: 12
· Brugere online: 0
· Antal brugere: 953
· Nyeste bruger: Hans erik kristiansen
     
Hjælp, regler, kontakt
Hjælp til forum - FAQ
Forum råd og regler
Kontakt
     
ældre nyheder om Thailand
Overskrifter
Fuld tekst - alle nyheder