Nyeste indlæg
Du er her: Forum forside - Thailand - generelt - Corona inkl visum, indrejser
Corona virus i Thailand - opdateringer
 Udskriv debat Udskriv debat
Lars
10-03-2022 12:14
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Dødsfald og vaccination

Thailand registrede 74 dødsfald igår og stadig stigende.

COVIC administrationen har lavet opgørelse over vaccinationsstatus for de 74 dødfald:

Ikke vaccinerede: 48%
1. stik: 6%
2. stik mere end 3 måneder siden: 35%
2. stik mindre end 3 måneder siden: 9%
3. stik: 1%

Af dem som har fået 2. stik er der mange forskelige kombinationer med de kinesiske vacciner, hvor de er kombineret med f.eks. Astra Zeneca.

Med til tallene hører selvfølgelig hvor mange borgere der er i hver gruppe.

Mere end 75% af borgerne har fået mindst 1. stik. Dermed er antallet af ikke-vaccinerede meget lavt i forhold til antallet der har fået mindst 1 stik. De 75% er af alle borgere også 0-11 år.

Der er måske 8-9 gange så mange vaccinerede som ikke vaccinerede, så at 48% af dødsfald er blandt ikke-vaccinerede må være et pænt overtal. Det skulle nærmere være 10%?

Andelen af borgere der har fået 3. stik er 30% og også væsentligt flere end ikke-vaccinerede.

Dødsfaldene fordeler sig således:

Mere end 60 år - 54
Under 60 år med underliggende sygdomme - 16
Andre - 4

Andelen i sidste gruppe er måske lidt højere end normalt.

Kilde https://web.facebook.com/inform...
Redigeret af Lars d. 10-03-2022 12:15
Lars
Lars
25-03-2022 08:57
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Coronatallene

Små tre uger siden sidste oversigt blev lagt ud. Så her lille opdatering.

Situationen omkring alvorligt syge og dødsfald er ikke helt nået toppen endnu, hvor antallet af kritisk syge toppede for nogen tid siden i Danmark.

Ikke at det er alvorligt, men blot tegn på toppen ikke helt er nået endnu.

Antal smittede skal nok ikke sammenlignes med f.eks. sidste år da teststrategierne for PCR test og test generelt er ændret meget siden og meget ligger nu i lyntest og deraf meget i hjemmetests som ofte ikke registreres.

Dem som testes positive i PCR-test er stadig, og måske endnu mere, personer med stor risiko for at være smittede eller har måske mere end milde symptomer og som henvender sig. Det er ikke muligt bare at få taget en PCR-test gratis.

Målsætningen om afslutningen på pandemien 1. juli.

I den målsætning indgår bl.a. også et mål om at 60% af borgerne skal have modtaget booster stik til den tid. Det er lige nu et stykke vej dertil og måske for stort til at det kan lykkedes på 3 måneder.

For åbningerne af Thailand som er sket var der også målsætning omkring vaccinationsdækningen og den blev til en guide, men ikke overholdt.

Må se om denne målsætning ikke også bliver en guide og ikke noget som strengt skal overholdes - men skal arbejdes videre med at få borgerne til at modtage 3. stik.

www.thaiguide.dk/images/forum/covid19/covid-25-03-22.png
Redigeret af Lars d. 25-03-2022 09:24
Lars
Lars
17-04-2022 17:28
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Dilema med overgangen til endemisk håndtering af COVID

Omkring 1. marts ændrede Thailand reglerne for hvem der kunne komme på hospital eller "felthospitaler" gratis.

Tidligere blev alle smittede jo som de fleste ved tvandsisoleret gratis hospitaler og felthospitaler eller hotel/privathospitaler for dem som havde penge til det.

Med ændringen i praksis er det kun smittede med symptomer af en hvis seriøsitet der kan komme i behandling/opholde sig på isolationstederne.

Andre skal hjemmeisolere sig eller betale for hospitaler.

Jeg læste der en artikel, som beskrev to thaiere og deres dilema. Begge uden symptomer.

Disse historier viser måske også hvor godt det er lykkedes myndighederne at få folk overbevist om at tvangsisolationen tidligere var god og for borgernes egen sundheds skyld.

Mange har den opfattelse at er man smittet så SKAL man da på hospital og SKAL da have medicinsk behandling.

Her de to personers historier:

Den ene en yngre mand der var smittet uden symptomer. Han ville meget gerne indlægges da han boede i hus med to ældre familiemedlemmer på 78 og 85 år. Det dilema opstår rigtigt mange steder hvor familierne bor sammen og måske på lidt plads med få rum.

Det var dog ikke så let. Han fik tilbudt noget der kunne minde om felthospital. Det mente han dog ikke var godt nok, ingen medicin og maden ikke god osv. Han ville have et Hospitel. Det er privathospitaler som normalt er brugerbetaling på.

Der hopper kæden måske så lidt af at han mente at han kunne kræve gratis ophold på hospitel, som har været brugerbetaling og "luksus", mens andre må tage til takke med de muligheder som myndighederne tilbyder.

En anden var en kvinde. Hun var uden symptomer, men boede alene og varq meget bekymret for det.

Hun ville have adgang til den medicin som Thailand har anvendt til behandlingen af smittede. Hun fik afslag med begrundelsen at medicinen kun udleveres til indlagte og smittede med bestemte symptomer.

Hun var meget oprevet over dette, uanset hun ingen symptomer havde.

Kvinden blev ikke syg og hurtigt tilbage på arbejde.

Historierne er fra dette link
Thailand is transitioning to an endemic, so what happens now if you catch COVID?

Det måske igen resultatet af de kampagner der er kørt og "hvor godt medicinen virker" og indlæggelse for den enkeltes bedste. Dertil måske gamle historier fra sidste år hvor der var nogle enkelte som kom for sent på hospitalet da systemet var overbelastet i den grad dengang.

Thailand har anvendt flere hundreder millioner tabletter af navnet Favipiravir, som der måske ikke er så mange der har anvendt, og ikke så meget på engelsk om på nettet. Et japansk produkt udviklet mod influenza.

Men der er mange familier der er i de dilemaer - og nok mange flere end i Danmark. Ikke fordi COVID nu er så alvorligt for de fleste, men netop de tætte måder familier bor sammen på med de ældre og ikke så stærke familiemedlemmer. Særligt på landet har der været snak om det.

Myndighederne har også sagt at de var bekymrede over at der er ohøjere dødelighed i det nordøstlige Thailand, Isaan, og der samtidig her var lavere vaccinetilslutning end resten af landet. Landdelen er blandt de fattigste områder.

Myndighederne mener at have tal der viser at vaccinationer har vist de kan mindske risikoen for alvorlig sygdom og dødsfald, også for de ældre og svagerer borgere.

2 doser vaccine giver god virkning overfor dødsfald.
3 doser reducerer rsikoen for dødsfald 98% i forhold til ikke-vaccinerede.

Sidste del fra dette link:
Fatalities, low vaccination of elderly matters of concern ahead of Songkran
Lars
Lars
15-05-2022 16:39
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Coronasituationen i Thailand

Tallene går den rigtige vej og nedad for alle tal og det betyder at Thailand kan nærme sig endemisk håndtering af Corona i nær fremtid.

Smittetallene er nu nede under 10.000 hver dag.

Antallet af dødsfald er nu i 50erne hver dag mod mere end hundrede i april.

Hvis tallene længere ned i indlægget omkring fordelingen mellem borgere indlagt og døde pga COVID smitte og personer indlagt og døde af andre sygdomme er repræsentativ betyder det at COVID dødsfald er nede omkring 25 per dag nu

Også antallet af kritisk indlagte viser fornuftig tendens.

Der gåes stadig forsigtigt til værks og der tænkes tilsynelandende meget på de ældre (60+) og dem med underliggende sygdomme, selvom antallet af dødsfald er relativt lavt.

Næsten alle dødsfald er nu blandt disse grupper - omkring 95%.

Hvor langt ned Thailand ønsker at komme førend tingene kan vende helt tilbage til almindelig hverdag og nattelivet kan åbne ved jeg ikke.

Bangkok er nu den provins med klart flest smittede, hvor det tidligere var lidt tættere løb. Her fra 12. maj, hvor det samlede antal smittede med PCR test var omkring 8.000.

Om der stadig testes med PCR-test rundt i provinserne i samme grad som tidligere eller smittede der har en ATK test blot sendes i selvisolation og ikke indgår i statistikken skal jeg ikke kunne sige.

www.thaiguide.dk/images/forum/covid19/smittede%20to%20ti%20provinser%2012-05-22.jpg

Vaccination - boosterstik skulle være effektivt


Thailand siger at tallene for alvorligt syge og dødsfald viser at vaccination med boosterstik skulle mindske risikoen for alvorlige komplikationer i forhold til dem der ikke har fået 1, 2 eller 3 stik.

Antallet der har fået booster stik er blot omkring 40%, men tæt ved 80% har modtaget 2 stik.

Derfor køres stadig kampagne for at få speciel de ældre og dem med underliggende sygdomme til at tage et boosterstik.

Jeg har ikke set nogle tal så kan ikke vise de tal der er tale om.

Dødsfald - døde som følge af COVID infektion eller døde med COVID infektion, men også grundet underliggende sygdomm?

Thailands tal for dødsfald angiver også som i Danmark såvel personer der er indlagte og dermed døde pgra de har fået COVID og personer som er blevet syge af andre sygdomme og døde deraf, men samtidig testet smittede.

Thailand har også nævnt det ikke ernemt at skelne, men har udgivet denne sammenligning fra april.

ialt 126 dødsfald og ca. halvdelen er døde som følge af COVID og halvdelen af andre årsager, men fundet smittet med COVID.

Det ses også at 95% af dødsfaldende er blandt borgere på 60 år og opefter eller med underliggende sygdomme.

60 år regnes for den alder der er kritisk i Thailand - noget lavere end i Danmark.

Samtidig er medianen for dødsfald blandt dem som dør som følge af COVID 79 år (alderen hvor lige mange døde er under og over denne alder). Mens den for de borgere som er døde af andre årsager har lavere alder med median på 69 år.

Yngste dødsfald pgra COVID på den dag var et barn på 8 år.

www.thaiguide.dk/images/forum/covid19/dode%20af%20eller%20med%20covid%2030-4-22.jpg
Lars

Lars
24-05-2022 08:59
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

På vej mod endemi og hvad med mundbind?

Som en del af omstillingen til normalt liv hører også mundbind?

Omstillingen "er under planlægning" og har været det i en del måneder uden der dog er kommet noget konkret ud. Der skrives rigtigt meget om det alle steder, men kommer ikke rigtigt noget nyt selvom der skrives nye artikler hele tiden.

Men mht mundbind.

Det er ikke ofte nogle taler om at lempe på brugen af mundbind, men det modsatte som møder mediernes artikler eller udvælges dertil?. Men så denne udtalelse som en Doktor citeres for igår:

Dr. Kiatiphum tilføjede, at flere restriktioner vil blive ophævet, så folk kan leve næsten som før, men under nye normale krav. Ansigtsmasker vil være påkrævet i dårligt ventilerede områder eller overfyldte rum, såvel som i kontakt med patienter.


Dr Kiatiphum Wongrajit er permanent secretary for Public Health.

Det er kun tanker/forslag/oplæg.

Dr Kiatiphum er selvfølgelig "blot" et medlem af en komite og der kan være mange forskellige meninger der og ikke mindst længere oppe hvor tingenene skal vendes. Det kan også være hans personlige holdninger der er vist.

Men hæfter mig ved at det nu luftes at lempe på området og det er oppe i nogles tanker og lidt "højere oppe".

Der er ikke nogle informationerne om hvornår det kan komme på tale, men en del af "omstillingen" til det normale liv efter pandemien. Det har været på tale kunne ske hen over juni, juli hvis alt går vel. Men intet er endeligt.

Mediet her skriver mange ting og kan nogle gange med ordvalgene få tingene til at se ud som om de er bestemte, men i virkeligheden kun er forslag. Det samme med indslaget her som er udtalelse af et "udvalgsmedlem" på egen vegne.

Her skriver de at Endemisk tilstand kommer tidligere end ventet uden at skrive hvornår ventet var. Ventet i marts var 1. juli.
www.facebook.com/nbtworld/posts...
Lars
Lars
25-05-2022 07:40
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Mundbind....

Historien jeg skrev om i forrige indlæg om udtalelse fra repræsentant fra Sundhedsministeriet er nu bredt omkring i de engelske medier.

Men det er med de samme udtalelser/historier der refereres til alle steder, så ikke så meget nyt der.

Dog skriver nogle at det "kan måske ske midt i juni".

Jeg synes dog det er gode tegn at emnet nu er kommet på dagsordenen og der meget vel kan ske noget på området snart.

Det kan så ske at der lige er nogle undervejs der også skal have sat deres fodaftryk på en aftale. Måske nogle fortalere for mundbindene skal ikke helt tabe ansigt, nogle har måske haft det som deres kæphest osv.

Det er kun 14 dage siden at Sundhedsministeren var ude at sige at mundbindskravene ville være som idag efter Thailand går til endemisk tilstand. Men det er som andet heller ikke noget som er sikkert selvom det er blevet sagt i et møde med pressen eller som svar på et spørgsmål der.

Kommunikationsmetoden i Thailand ville svare til at den danske sundhedsministeren eller nogle ansatte i ministeriet løbende var gået ud i medererne og fortalt om kommende coronaregler og tiltag, som ikke var clearet med andre og som ikke blev gennemført. Det ville måske ikke blive accepteret....

Tyrkiet havde som Thailand krav om brug af mundbind udendørs og indendøre.
De fjernede kravene udendøre umiddelbart efter at kurven for antal dødsfald faldt omkring 1. marts.
Indendøre er det et krav på dårligt ventillerede steder og blev for 4 uger siden brugt i butikker nogle steder.

Siden da er antallet af dødsfald raslet ned fra 1.300 per uge til 30.

Fulgte Thailand samme stil ville det være omkring 1. maj at mundbindsbrug skulle blive som det nu foreslåes.

I trafikken dræbes i Thailand stadig 60 om dagen og hovedsageligt yngre. Direkte som følge af COVID omkring 20 om dagen. 10 gange så mange trafikdødsfald i forhold til Danmark. 10-15% af de omkomne er under 18 år.

Alligevel ser MC folket det stadig som vigtigere at have mundbind på under kørslen end hjelm. 80% af trafikdødsfaldene er MC kørere eller passagerer.
Tænker det er så indgroet at det bare er sådan at mange skal dø i trafikken så det kan der ikke laves om på. Hvorfor bruger du hjelm? Det er for at politiet ikke skal stoppe mig.
Redigeret af Lars d. 25-05-2022 07:55
Lars
Lars
26-05-2022 12:18
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Mundbind - CCSA info idag

COVID administrationen, CCSA, har idag i den engelsk TV briefing nævnt lempelserne også.

Dog i grove træk og det måske naturligt når det ikke er helt fastlagt.

Der blev sagt det samme som tidligere skrevet:

Mundbind vil blive nødvendigt i dårligt ventilerede områder og steder med mange mennesker tæt samlet (kunne være markeder)

Det blev sagt det vil kunne ske "meget tidligere end forventet", uden dog at sætte forventet dato på. Jeg vil tro den forventede dato for overgang til Endemi var 1. juli.

Forsigtige udtalelser der bar præg af at sikre der ikke blev lovet for meget.

Andre sagde tidligere det måske kan ske allerede fra midten af juni.

Hvad betyder "dårligt ventilerede steder". Formuleringen er tidligere blevet brugt i Thailand og har henvist til indendørssteder, men må se. Der kommer nok lidt faste retningslinier.
Redigeret af Lars d. 26-05-2022 12:35
Lars
Lars
26-05-2022 12:44
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Barer og natklubber

Udover mulige lempelser for mundbind er der besluttet lempelser for nattelivet, omend små.

Barer og natklubber må holde åbent til kl 24. (natteliv er måske så meget sagt så).

Det gælder i de grønne og blå zoner. De ses nederst.

Idag skrives at steder der holder åbne skal overholde nogle krav som er skrevet til at være:

Kunderne må ikke dele glas (det gør thaierne ofte). vaccinationskrav om 3 stik vacciner for både ansatte og gæster og lyntest af personale mindst en gang om ugen.

Det er fra nyhedsbureauet og der kan af og til være uklarheder deri som forvirrer. Må se om vaccinationskravene bliver sådan.

Ingen tjekker det idag vaccinationsstatus, hvor barer kan holde åbent til kl 23 og nogle steder længere.

Måske en regel som så kan tage frem hvis noget går galt og sige "jamen det var beordret".

Zoneinddeling af provinser afhængig af COVID situationen.

Fra 1. juni er
17 provinser blå (turistområder).
14 provinser grønne.
46 provinser gule.

Blå og grønne har samme regler eller restriktioner.

De to grupper dækker nok de allerfleste steder turister normalt opholder sig. Det er en mindre del af landet turister normalt besøger.

www.thaiguide.dk/images/forum/covid19/farvekoder%20provinser%2001-06-22.png
Lars

Lars
28-05-2022 16:23
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Mundbind - seneste

Idag siger en talsmand for Premierministeren at Premierministen har gentaget at borgerne idag stadig skal anvende mundbind og særligt i visse situationer.

Imens arbejder Sundhedsministeriet på at udarbejde løsning til lempelser i brugen af mundbind.

Der skrives at der tænkes som forsøg i de blå og grønne provinser (se forrige indlæg omkring farvekoderne).

Det er meget kort og ud af flere emner der bringes op fra PM mens han er i Japan for møder. Bla. nævnes klustre af smitte i skoler, hvor smittede elever er isoleret/sendt hjem, men skoler holdes åbne.

Det er første gang jeg ser Premierministeren udtale sig og så er vi helt i toppen af hvem der er involveret.

Så kommer givet snart, hvis der ikke går noget helt galt.

Dette er fra statens webside og nyhedsbureau der også driver TV kanal - MCOT.
www.mcot.net/view/xVg7pvB7 (på thai)
Redigeret af Lars d. 28-05-2022 16:26
Lars
Lars
31-05-2022 17:23
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 9068
Tilmeldt: 30.09.08

Mundbind - bliver nok ikke lempet
- hvis det bliver som der kan læses idag.

Først andet indlæg i anden tråd:

PorterDK:
ØV..!!
I følge Thethaiger.com har PM Prayut i dag udtalt, at der INGEN planer er om at droppe/lempe kravet om mundbind.

https://thethaiger.com/news/nat...


Her er en lidt mere nuanceret artikel der fortæller om uenigheden mellem Sundhedsministeren, SM, og Premierministeren, PM.

SM udtalte igår at det var op til den enkelte om vurdere om der skulle bruges mundbind eller ej. Bruge det tæt sammen med andre og med længere mellem folk kunne det tages af.

PM så direkte uenig i dette (ifølge en talsmand) og dermed også uenig i det som Sundhedsministeriets ekspert har udtalt og anbefalet.

Sundhedsministeren er så idag vendt 180 grader idag.

Mystisk den udmelding kommer nu efter det har været fremme en uges tid uden nogen har kommenterer. Endda også i CCSA TV briefing sidste torsdag.

Også mærkeligt at uenigheder, irettesættelser af minister, kommer frem i offentligheden og ikke er klaret internt først. Men de taler måske ikke så meget sammen om hvad der skal informeres om mellem ministerierne. Men det er thailandsk politik.

Den vanlige frem og tilbage og forvirring.

Må se hvad der sker....

Der er 70 millioner thaiere og expats som venter på det (og så et lille antal turister).

Thai Public Health Minister insists people should continue to wear masks except when at home, Prime Minister disagrees with proposal of removal of mask mandate

Jeg skrev for nogle indlæg siden:

Det kan så ske at der lige er nogle undervejs der også skal have sat deres fodaftryk på en aftale. Måske nogle fortalere for mundbindene skal ikke helt tabe ansigt, nogle har måske haft det som deres kæphest osv.
Redigeret af Lars d. 31-05-2022 17:33
Lars

Gå til kategori:  
Lignende emner
Emne Forum Svar Nyeste indlæg
Problem at veksle danske kroner i Thailand - fra 24/9 Valuta og banker 8 25-09-2022
Medicin med røde trekant på - indførsel til Thailand. Rejsebrev. Generelt 2 23-09-2022
E-cigaretter ulovlig at medbringe til Thailand Nyheder 6 01-09-2022
Krav for at rejse til Thailand fra 1. juli 2022 Corona inkl visum, indrejser 1 27-06-2022
Thailand pass afskaffes fra 1. juli Corona inkl visum, indrejser 5 21-06-2022
Rejse til Thailand nu
Indrejseregler i Thailand
Thailand Pass - udgår 1. juli
Restriktioner i Thailand
Status for åbning af Thailand
Forsikring - udgår 1. juli
     
Nyeste indlæg
     
Forum guide
Nyeste indlæg - forsiden
Forum oversigt
Søg
Guider:
Kom godt igang
Billeder i indlæg
Video i indlæg
Google kort i indlæg
     
Sticky - fastholdte
Thailand Pass trin for trin vejledning gældende fra 1. juni - udgået 30. juni
Indrejseregler og krav fra 1. juni - udgået 30. juni
Forsikring (10.000 USD) og følgebrev - se eksempler
Restriktioner og krav i Thailand - samlet liste - opdateres
Status for åbning af Thailand - løbende opdateringer
6 mdr multi turistvisum måske på vej - fåes fra november
Turistfælder
Børn med på ferien 2
Mad til børn + mælkeerstaning
Internet banking til thailandsk bank konto
10 ting, man ikke gør i Thailand
     
Populære emner
bank konto i thailand
ang. thailand...
Børn med på ferien.
Famileværelser på Koh Samui...
Spørgsmål fra førstegangsrejsende
10 ting, man ikke gør i Thailand
Sjove ting og billeder
Mad til børn +mælkeerstaning
HURTIGSTE VEJ TIL ET VISUM
     
Mest læste emner
     
Besøgende
· Gæster online: 14
· Brugere online: 0
· Antal brugere: 1,195
· Nyeste bruger: cjensen
     
Hjælp, regler, kontakt
Hjælp til forum - FAQ
Forum råd og regler
Kontakt
     
ældre nyheder om Thailand
Overskrifter
Fuld tekst - alle nyheder