Nyeste indlæg
Du er her: Forum forside - Thailand - generelt - Politik
Demonstrationer efterår 2020
 Udskriv debat Udskriv debat
Lars
21-10-2020 17:33
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Jeg har ikke skrevet meget om demonstrationerne i Thailand som faktisk startede før coronaen.

Det skyldes nok at det er svært at få skrevet noget om baggrunden og hvad demonstrationerne ønsker og detaljer om hvad der sker – da det vil være ulovligt at skrive om i Thailand.

Dels det at det så næsten kun kan blive situationsrapporter og samtidig stor begrænsning på hvad der kan skrives af kommentarer fra andre af samme grunde.

Dels er kritik af den militærdominerede regerings ulovlig og det samme er enhver negativ omtale eller kritik af Kongehuset og alle dets medlemmer. Det gælder så også her på siden.

Men nu sker der så meget at jeg vil skrive lidt om hvad der er sket. Men husk at det er ikke dækkende for alt, men kun det som må skrives.

Der kan nok findes mere objektiv information på medier udenfor Thailand, da alle thaimedier laver en form for selvcensur for at holde sig indenfor loven eller fordi de er politisk uenige. Danske medier har haft dækning, inkl. DR men de kan der ikke linkes til her da de ofte indeholder informationer der overtræder reglerne i Thailand.


Optakten.

Demonstrationerne startede så småt før coronaen og var dengang ledet af en yngre meget populær rig politiker som blev valgt ind i parlamentet ved sit første valg som 3. største parti. Tidligere regerings parti (2014) fik flest stemmer og militærets parti fik 2. flest stemmer med 24% i de officielle opgørelser. Derefter blev han forbudt at sidde i parlamentet og så vidt vides politisk karantæne nogle år. Årsagen kan jeg ikke komme ind på.

De startede størrer samlinger i weekenderne, men blev stoppet af coronaen.

For et par måneder fik de liv igen da universitetsstuderede begyndte at ytre utilfredshed og lavede mange små happenings i Bangkok, men også mange andre steder i Thailand. Korte happenings og de flyttede sig hele tiden.

Senere er flere grupper kommet til og meget unge også. Premierministeren var på et tidspunkt ude og opfordre de unge til at blive hjemme og læse lidt mere om emnet.
Demonstrationernes symbol har hele tiden været at række hånden med 3 fingre op. 3-finger salut fra "Hunger Games".

Midt i september inviteredes til en større anmeldt demonstration i Bangkok som blev på bla. Sanam Luang nær ved Grand Palace i Bangkok. Det blev med en overnatning.
Demonstranterne placerede der en symbolsk plade i jorden på Sanam Luang med påskriften Folkets Jord.

Da demonstrationerne sluttede afleverede demonstranterne en liste med krav som ikke alle kan nævnes her og hvis de ikke var opfyldt ville de samles igen 14. oktober.

Alle kravene kan ikke nævnes her men hovedtrækkene er:

Premierministeren skal gå af.
Reformer af grundloven fra 2018 og ny regering vælges derefter.
Kongehuset berøres af nogle grupper af demonstranterne.
Lars
Lars
21-10-2020 17:37
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Lidt historie:

Den danske historie både for hundreder af år tilbage og den nyere historie er nok med til at forme Danmark og danskeres liv i dag. Tilsvarende har historien måske også indflydelse på hvordan Thailand er i dag og hvordan thaierne lever og tænker.

I centrum af Bangkok har været en plade nedfældet i vejen som minde om revolutionen i 1932, hvor enevælden blev afskaffet og erstattet af konstitionelt monarki delvist som vi kender i Danmark. Dog er Kongehuset ikke indskrevet som en del af grundloven. Denne plade forsvandt i 2017 af ukendte gerningsmænd og efter nogen tid erstattet med plade med mere venlig tone omkring Kongehuset.

Militæret overtog allerede 1 år efter revolutionen i 1932 magten og det er sket 18 gange siden og med nye grundlove stort set hver gang. Senest i 2006 og 2014. Grundloven i dag er så vidt jeg husker fra 2018, hvor den blev godkendt ved en folkeafstemning.

De nuværende demonstrationer her i oktober var annonceret til onsdag d. 14. oktober. Dette er mærkedag for et andet studenteroprør der sluttede den 14. oktober 1973. Dengang var det også fra samme universitet det udsprang, Tammasat Universitet i det nordlige af Metro Bangkok.

Dengang var der militærstyre og demonstranterne mente de skulle gå af. Den 14. oktober bevægede de sig mod Kongepaladset og kom i audiens. Senere samme dag meddelte Kongen at militærregeringen gik af. Demonstrationerne fortsatte dagen efter hvor de krævede hærens chef, nu afgåede premierminister, også skulle gå af. Demonstrationerne sluttede da hærchefen og nogle familiemedlemmer forlod Thailand.
Der kan læses mere om disse demonstrationer på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/1... .

Senere i 1976 var der igen demonstrationer der omvendt resulterede i at de blev nedkæmpet og stormede Campen og mellem 46 og 100 studerende blev dræbt. Dette var vist en politisk konflikt og i en tid hvor frygten for kommunisme stod højt efter Vietnam krigen og kommunisterne havde overtaget og afsat Kongen i Laos.

Historien gentog sig i 1992 og endte med Black May i 1992, hvor det også var militærregering der var modstanderne. 4 dages demonstrationer endte med at 52 officielt blev dræbte og mange forsvundet. Som i 1973 stod Kongehuset for opfordring til forsoning og et par dage senere trådte militærregeringen tilbage.

Den tidligere Konge har historisk haft den store respekt der skulle til at kunne træde ind og skabe ro når det brændte på.

Samtidig har thaierne i mange år ikke haft ytringsfrihed når der tænkes at den danske version kom til for at beskytte mod politiske meninger og pressefriheden har været begrænset i forrige århundrede. Så mange er slet ikke opvokset med demokrati som kendes i vesten, ytringsfrihed, fri presse. Første helt demokratiske valg efter grundlov uden militærets automatiske tilstedeværelse i parlamentet er nok valget i 1997.

Danmark har til sammenligning haft 170 år med demokrati og folkevalgte regeringer om end store dele af befolkningen først fik valgret i det 20-århundrede og vant til at leve med den styreform og ikke mindst blive undervist i det også.
Lars
Lars
21-10-2020 18:01
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Den 13. oktober er årsdagen for da tidligere højt elskede og respekterede Konge Bhumibols død og national helligdag.

Den dag kom nogle mindre grupper af demonstranter på gaderne, samme dag som mange mindedes den tidligere Konge og nuværende HM Kong Rama X og familie kom til Thailand i den anledning. Mange har opfattet demonstrationer den dag som ret upassende.

HM Kongen tilbringer det meste af sin tid i Tyskland og har kun været på korte besøg i Thailand i år og været i Tyskland under det meste af coronakrisen.

HM Kongen, HM Dronningen og HM Kongen søn og Kronprins er denne gang blevet længere og i hvert fald i går var de stadig i Thailand. Der er dagligt TV udsendelse om Kongehuset i TV kl 20 og det en gammel tradition.

14. oktober.
Der kom større antal mennesker på gaderne i Bangkok og af en eller anden grund kom en kortege med HM Dronningen på en rute hvor der også var demonstranter og de blev mødt med 3-finger salutten og kortegen måtte køre relativt tæt på demonstranter og ikke samme hyldest som normalt. Ganske uhørt i Thailand.
Demonstranterne var senere på vej mod eller udenfor Regeringsbygningen og besluttede at overnatte.
Om natten indførte regeringen State of Emergency i Bangkok som bl.a. betyder at forsamlinger på mere end 5 personer er ulovligt og giver brede beføjelser til at anholde personer, overveje censur af medier og lignende.

15. oktober.
Der samledes mange foran Central World sent eftermiddag og kort efter valgte politiet at sætte ind med nyligt indkøbte vandkanoner for at rydde området. Nogle tog hjem andre tog andre steder hen.

16. – 19. oktober.
Demonstraterne er dog ikke blevet hjemme som håbet var med State of Emergency og rydningen med vandkanoner. De har foregået hver dag, men på utraditionel måde og ikke mange tusinder, men været mange små demonstrationer spredt i Bangkok og mange steder i provinsen.

Politiet har siden forholdt sig afventende og ikke brudt ind i de dage.

Mange eller flertallet af demonstranter på mange billeder de seneste hverdage været meget unge og mange i skoleuniformer/gymnasie.
Demonstranterne har måske forvirret politiet med deres taktik om mindre demonstrationer på steder der varslet med kort varsel.
Der annonceres om formiddagen hvor man kan mødes i løbet af eftermiddagen. Det har typisk været ved samtlige togstationer. Der ville så blive give instruktioner om planerne for dagen.

Disse annonceringer tidligt på dagen om hvor demonstranter kan mødes gives også på Facebook af f.eks. National News Bureau of Thailand.

20. oktober
blev annonceret at thaierne kunne møde op ved alle togstationer kl. 17.50 og så modtage yderligere information om ”Big Surprise” - også annonceret af National News Bureau.

Alle ved stationerne opfordret til at bruge 3 finger salutten når nationalmelodien blev afspillet kl. 18.

Men ellers var det lidt bluff og ”hviledag” om end mindre grupper samledes ved nogle BTS stationer i nogen tid efter uden vist af have nogen egentlig demo ledere med. Nogle steder bliver vejene blokerede når mange samles.

Det blev meddelt på nettet at myndighederne havde bedt et kontor overveje at få lukket 4 medier pgra nogle overtrædelser. Senere blev besluttet at Voice TV skulle lukke da de havde overtrådt loven. Voice TV er venstrefløjens propaganda station vil jeg kalde det. I dag blev så meddelt at ingen medier ville blive lukket nu.

I dag 21. oktober.

Demonstranterne samlede sig igen ved Victory Monument og det i stort tal.

Politiet afspærede ikke området men barrikaderede tidligt vejen mod regeringsbygningen med både store plastikkasser som bruges i vejafmærkninger, nato pigtråd bagved og så kampklædte betjente.
Premierministeren holdt en båndet tale på alle TV stationer tidligt på aftenen, men det fik ikke demonstranterne til at gå hjem. Opfordrede til at tingene løses parlamentarisk og det vil tage lang tid.

Det lykkedes en meget stor menneskemængde at bevæge sig mod Regeringsbygningen og ville overrække en statement. De stoppede dog ved de forskellige barrikader og ingen konfrontationer, men det første til lange diskussionerne mellem dem og politiet. Vandkanonerne kom ej heller frem. Regeringen har for nyligt indkøbt vist 10 af disse store pansrede vandkanonbiler.
Demonstranterne besluttede at give regeringen 3 dage mere til at træde tilbage og brød op omkring kl. 21.40. Med beskeden til demonstranterne ”Go home, see you again”
Også i Lad Prao har der været mange mennesker samlet i dag, som der også var andre dage.

Nederst et billede af forsamlingen på vejen mod Regeringsbygningen.
---

Der mangler generelt lidt link, men det meste information er fra mange twitter opslag og utal af forskellige nyhedsartikler og TV nyheder.

Her er video fra stedet sidst i demonstrationen fra Khaosod English og journalisten taler engelsk.Redigeret af admin d. 22-10-2020 14:19
Lars
Lars
22-10-2020 07:30
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Ophævning af State of Emergency dekret.

Premierministeren har bestemt at fjerne State of Emergency dekretet fra kl. 12.00 idag. Dette meddelt officielt via thailandske statstidende "Royal Gazette" her i formiddag.

Det blev indført som "Serious Emergency Situation" i sidste uge.

Dermed er forsamlingsforbuddet ophævet.

Det er del af den tale premierministeren holdt igår aftes i TV, hvor han nævnte muligheden for at trække det tilbage og opfordrede demonstranterne til at bruge demokratiske og parlamentariske veje til at løse problemerne.

Det sker på trods af de mange mennesker på gaden iaftes.

Tidligere var varslet udgangsforbud som mulighed hvis protesterne fortsatte det blev dog ikke til noget.

Undtagelsestilstanden som blev indført i marts gælder dog stadig og den blev indført for lettere at kunne handle under corona krisen og som f.eks. lukke lufthavnene for ankomster.

Andre tiltag - offentlig transport.

Den 15. eller 16. oktober blev alle offentlige busser stoppet i afstand af 5 km fra Central World indstillet og nogle BTS stationer lukkede. Nok i forsøg på at mindske antallet der kom til demonstrationerne.

Mener det var lørdag at et stort antal BTS og Metro stationer blev lukket. Udover demonstranter fik sværere ved at komme til demostederne, gjorde det det også svært for folk at komme til og fra arbejde og kunderne i centrum blev fanget og andre kunne ikke komme dertil.

Lukningerne skete altid uden varsel.

Siden har man været mere tilbageholdende med at lukke den offentlige trafik ned, men lukker typisk stationerne lige ved demonstrationerne.

Gadehandlerne.

Det ser ud til gadehandlerne med MC også følger kraftigt med i hvor demonstrationerne kommer. De kører sig i stilling ved fortovskanterne til at kunne gøre nogle gode handler og endda set videoer hvor de kører efter demonstranterne.

Næste dage:

Der er nu forlænget weekend med 3 fridage. Fredag til søndag.
Uvist hvad der vil ske, men flere har lettere mulighed for at deltage hvis der skulle blive noget annonceret.

Fredag den 23. oktober er mindedag for dødsdagen for den meget populære Konge Chulalongkorn, RAMA V, som regerede 1868-1910. Han er kendt for datidens moderniseringer af det der dengang hed Siam med diverse reformer og at undgå Thailand blev del af det britiske og franske koloni eventyr i asien.

Et eventyr der siden uafhængighederne har skabte ledelseskaos i flere lande og er endt i fattigdom og undertrykkelse som Burma, Laos, Cambodia og Vietnam der kan takke briterne og franskmændene for deres måde at udnytte landende på dengang. Det gik Thailand frit af og ingen hemmelighed at thaierne er stolte over de som eneste land i regionen undgik dette.

Kan nævne at demonstranterne er kommet på gaden den sidste uge trods tiltag fra regeringen og ikke mindst at det stort set hver eftermiddag og aften har regnet og nogle gange i lang tid ad gangen.
Redigeret af Lars d. 22-10-2020 08:05
Lars

Lars
23-10-2020 04:50
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Torsdag var hviledag for demonstrationerne mod regeringen.

Uvist om eller hvornår de starter igen. Premierministeren fik onsdag aften en frist på 3 dage til at træde tilbage.

Royalister i demonstrationer.

Der har også været moddemonstrationer af royalister der støtter op om Kongehuset og er imod reformer af Kongehuset. Det har været i Bangkok og flere andre provinser.
www.thaipbsworld.com/more-royal...
Redigeret af Lars d. 23-10-2020 04:57
Lars
olaflacour
23-10-2020 07:57
Bruger
Antal indlæg: 94
Tilmeldt: 13.10.20

Jeg tvivler på at de har opgivet, men de vil næppe lave den helt store ballade i dag på Chulalongkorn Day, det vinder de ikke noget på. Tillad mig at gætte på de starter op i weekenden...
Lars
24-10-2020 13:04
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Ja demonstranterne gav premierministeren til lørdag aften kl 22 til at træde tilbage.

Så må vi se hvad der sker derefter.

Fredag var der en mindre demonstration ved det kendte fængsel i Bangkok hvor demonstranter, måske et par tusinde, krævede aktivister løsladt. De overnattede foran fængslet og har været i TV idag. Om de stadig er der ved jeg ikke.
www.khaosodenglish.com/news/cri...
Lars
Lars
25-10-2020 07:54
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Demonstranternes deadline lørdag aften blev ikke opfyldt.

De har annonceret demonstration ved Central World søndag kl 16. Det kan normalt følges direkte i TV.

Muligvis også en demonstration mandag kl 17, hvor de vil gå en tur gennem byen.

Der er vist TV af Premierministeren om det at han ikke træder tilbage.

Der såes en del støtter og en del af dem bar gule trøjer som symbolisere hovedsagelig den afdøde Konge Rama IX. Ser ud til at være fælles støtte til både regeringen og Kongehuset samtidig.

HM Kongen har været ude og hilse på en gruppe royalister der samledes foran paladset og takket dem som støttede. En del dem havde også billeder med som de viste frem. Det er også vist i TV og mange af disse billeder viser den afdøde Konge Rama IX, som er savnet af mange.

King thanks man who held up royal picture - Bangkok Post

Kunne se ud til der også er en generationskonflikt i det hele. Med de ældre og de unge som vil noget andet.
Redigeret af Lars d. 25-10-2020 07:55
Lars

Lars
25-10-2020 17:05
Brugers avatar

Bruger
Antal indlæg: 8005
Tilmeldt: 30.09.08

Demonstrationen idag er sluttet ved 21 tiden og folk gået hjem.

Der har været nogle tusinder som har fyldt gaden foran Central World, gangbroerne og lidt i sidegaderne under Skytrain for dem som er kendt der.

Det siges at være optakten til demonstrationen imorgen, som forventes at trække endnu flere mennesker.

Det bliver efter hvad der siges nu en march der ender ved den Tyske Ambassade på Sathorn Road (ikke langt fra den Danske Ambassade, der ligger inde i en sidegade lige ved den Tyske Ambassade). Hvorfor det sted er valgt som slutpunktet ved jeg ikke, udover det er inde i det financielle centrum.

LGBT demonstranter

LBGT-samfundet har også valgt at deltage og få deres sag frem i medierne med små happenings eller lignende rundt omkring. Drag Queens også.

Royalisterne

De har taget opstilling foran Konge Paladsets grund for symbolsk at beskytte monariet som de ikke ønsker skal reformeres. De overnatter efter hvad jeg forstår derude. Stadig ses at de billeder man ser der holdes op i luften er billeder er afdøde Konge Rama IX.

Her lidt indtryk fra idag:

Thousands pack Ratchaprasong to call for Prayut's ouster

www.thaiguide.dk/images/forum/Demo-2020/central-world-25-10-20-2.jpg

www.thaiguide.dk/images/forum/Demo-2020/central-world-25-10-20.jpg

www.thaiguide.dk/images/forum/Demo-2020/king-palace-25-10-20.jpg

Video fra sidst på demonstrationen ved Central World.

Til slut, omkring 30 min, i denne lidt lange livevideo ses mobilernes lys svaje i luften fra de siddende demonstrater der synger.


Redigeret af Lars d. 25-10-2020 17:10
Lars
styker
25-10-2020 17:41
Bruger
Antal indlæg: 113
Tilmeldt: 21.01.15

Lars skrev:

Det bliver efter hvad der siges nu en march der ender ved den Tyske Ambassade på Sathorn Road (ikke langt fra den Danske Ambassade, der ligger inde i en sidegade lige ved den Tyske Ambassade). Hvorfor det sted er valgt som slutpunktet ved jeg ikke, udover det er inde i det financielle centrum.Det hænger nok sammen med at den Tyske stat har været ude at sige det ikke kan acceptere at kongen regerer/blander sig thailandsk politik fra Tyskland.

Han fik jo loven ændret i perioden fra den gamle konges død og til hans kroning.
Så der ikke som før skal indsættes en rigsforstander på samme måde som her i DK når regenten er uden for Kongeriget.

Styker: Jeg beklager, men jeg har for en sikkerheds skyld slettet det sidste afsnit du skrev. Den historie er lige på grænsen til at være negativ, så for en sikkerheds skyld. Omtale af den Kongelige del af demonstrationerne forsøger jeg at minimere på siden for ikke at komme for tæt på noget. Desværre giver det så nogle problemer med at uddybe det hele.

Overvejer lige om det hele skal slettes for den første sætning om politik.

Jeg kender godt de forhold du skrev om og demonstranternes ideer i det du skrev, men havde lige misset det først du skriver.

Admin
Redigeret af admin d. 25-10-2020 18:56

Gå til kategori:  
Lignende emner
Emne Forum Svar Nyeste indlæg
THAI underskud på 28 milliarder baht første 6 måneder 2020 Fly 2 14-08-2020
Demonstrationer varslet i Thailand Sikkerhed 4 12-01-2020
Ambassaden i Bangkok søger 3 praktikanter til efterår 2017 Job, banker, forretninger 1 01-02-2017
Demonstrationer i Bangkok fra 13. maj Sikkerhed 4 16-05-2014
Demonstrationer fredag og lørdag i Bangkok Sikkerhed 5 15-05-2014
Nyeste indlæg
     
Forum guide
Nyeste indlæg - forsiden
Forum oversigt
Søg
Guider:
Kom godt igang
Billeder i indlæg
Video i indlæg
Google kort i indlæg
     
Sticky - fastholdte
Oprette bankkonto i Thailand?
Færge mellem Hua Hin - Pattaya
6 mdr multi turistvisum måske på vej - fåes fra november
Danskere kan nu være 60 dage i Thailand uden visum
Turistfælder
Ambassadens Danskerliste - tilmeld dig hvis du skal til Thailand eller er der allerede
Børn med på ferien 2
Mad til børn + mælkeerstaning
Internet banking til thailandsk bank konto
10 ting, man ikke gør i Thailand
     
Populære emner
bank konto i thailand
ang. thailand...
Børn med på ferien.
Famileværelser på Koh Samui...
Spørgsmål fra førstegangsrejsende
10 ting, man ikke gør i Thailand
Sjove ting og billeder
Mad til børn +mælkeerstaning
HURTIGSTE VEJ TIL ET VISUM
     
Mest læste emner
     
Besøgende
· Gæster online: 6
· Brugere online: 0
· Antal brugere: 1,069
· Nyeste bruger: JOLK
     
Hjælp, regler, kontakt
Hjælp til forum - FAQ
Forum råd og regler
Kontakt
     
ældre nyheder om Thailand
Overskrifter
Fuld tekst - alle nyheder