Debatemne: Thaiguide :: Thailand til Danmark - med nye rejseregler - åbningerne af Danmark

Oprettet af Lars d. 21-04-2021 12:27
#1

Udenrigsministeriet har, som mange nok har set, ændret rejsereglerne og anbefalingerne for rejsende FRA Thailand til Danmark.

Thailand er blandt de blot 5 lande som er blevet anerkendt til at være Gule lande i gruppen af lande uden for EU og Schengen.

Dermed kan alle få lov til rejse ind i Danmark, hvis de overholder visumreglerne.

Det giver nogle lempelser ved indrejse og adgang for flere.

Dette kan selvfølgelig ændre sig senere hvis situationen i Thailand ændrer sig væsentligt eller hvis Danmark igen må lukke ned.

Hvem kan rejse til Danmark fra Thailand.

Det kan alle som opfylder visumkravene. Der er ikke længere noget krav om anerkendelsesværdigt formål.

Det betyder at f.eks. en dansker gift med en thai nu også kan rejse til Danmark. Det har ikke været muligt de seneste måneder.

Lempelser i indrejsereglerne:

Der kræves ikke længere isolation efter ankomst til Danmark, som det tidligere var tilfældet.

Der er stadig krav om COVID-test både før og efter rejsen - også for danskere og udlændinge bosatte i Danmark.

Om thailandske turister, som der normalt er flere af end besøgsturister, vil vende tilbage som korttidsturister er måske tvivlsomt med 10 dages tvungen karantæne ved hjemkomst til Thailand.

Den officielle tekst:

Fra www.coronasmitte.dk

For gruppen Thailand tilhører på "Liste over lande uden for EU og Schengener i":

Gule lande
• Australien
• New Zealand
• Singapore
• Sydkorea
• Thailand

Gule lande
Gældende krav ved indrejse til Danmark

Gælder der krav om anerkendelsesværdigt formål ved indrejse? Nej

Gælder der krav om test foretaget max 24 timer forud for ombordstigning på fly? Ja

Gælder der krav om test forud for indrejse? (foretaget max 24 timer før indrejsen) * Ja *

Gælder der krav om test efter indrejse? Ja

Gælder der krav om isolation efter indrejse? Nej

* Krav om anerkendelsesværdigt formål og krav om test forud for indrejse gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark. Testkrav forud for ombordstigning på fly gælder dog for alle, herunder også danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark.

Generelt:

Aftalen træder i kraft fra den 21. april 2021 og indebærer blandt andet:

At der anvendes en differentieret risikovurdering, baseret på smittesituationen (incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde lande/regioner.

At modellerne med regelmæssig opdatering for hhv. EU- og Schengenlande og tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande, genindføres.

At tiltagene, som er blevet indført siden årsskiftet, herunder kravene om test og isolation efter indrejse videreføres.

At personer, der rejser fra gule lande og regioner, undtages fra isolationskrav.

At der genindføres mere lempelige regler for erhvervsrejsende, der vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.

At der indføres mere lempelige regler for danskere og personer bosiddende i Danmark, der rejser til egen ødegård i Norden, således at disse rejsende ikke skal gå i isolation efter rejsen.

At listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse udvides.

At danske professionelle idrætsudøvere – foruden at kunne deltage i turneringer – også skal kunne passe deres træning i isolationsperioden efter at have været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende.

Admin: justeret overskriften

Redigeret af admin d. 25-05-2021 13:46

Oprettet af Lars d. 30-04-2021 17:17
#2

Lempelse af indrejsekrav til Danmark 1. maj - vaccinerede og tidligere smittede

Derefter er der lempelse for vaccinerede eller tidligere smittede danskere med bopæl i Danmark at rejse fra Thailand tilbage til Danmark.

Krav om negativ COVID test ved ombordstigning på fly til Danmark falder også bort for disse grupper. For andre grupper lempes til at være op til 48 timer før afgang mod idag 24 timer.

Udenrigsministeriet fraråder ikke længere alle unødvendige rejser til f.eks. Thailand for disse grupper - ifølge teksten på UMs side, men det står ikke i rejsevejledningen.

Thailand er fortsat Orange i rejsevejledningen.

Læs selv hele teksterne der er for at få det hele med og evt. begræsninger.

Her fra Rejsevejledningen for Thailand opdateret 30. april:
https://um.dk/da/rejse-og-ophol...

Fra lørdag den 1. maj 2021 vil det blive muligt for dig, som er færdigvaccineret (to uger efter sidste stik) eller tidligere smittet at rejse til orange lande og regioner i hele verden uden at skulle testes eller i isolation, når du kommer tilbage til Danmark.

Det samme gælder færdigvaccineredes medrejsende børn under 18 år, i det større børn dog vil skulle testes efter hjemkomst.

Som færdigvaccineret eller tidligere smittet skal du heller ikke fremvise en negativ COVID-19 test inden du stiger ombord på et fly til Danmark fra gule eller orange lande.

Der er en række krav til, hvad det vil sige at være fuldt vaccineret, læs: https://bit.ly/3u7T1rK


Linket er til Udenrigsministeriets side Færdigvaccinerede kan rejse ind og ud af Danmark

Om test før ombordstigning der nu kan være op til 48 timer inden afrejse kan ses mere her:
https://coronasmitte.dk/raad-og...

Redigeret af Lars d. 30-04-2021 18:30

Oprettet af Lars d. 01-05-2021 13:44
#3

Rejsevejledningen er blevet opdateret og nu med afsnittet om at at udenrigsministeriet ikke længere fraråder alle ikke nødvendige rejser for vaccinerede og tidligere smittede.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Thailand pga. landets betydelige indrejserestriktioner, selvom Thailand er på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres.

Færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år samt tidligere smittede med fast bopæl i Danmark er undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til orange lande og regioner. De kan derfor rejse. Vær dog fortsat opmærksom på lokale indrejserestriktioner.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Bangkok, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.


https://um.dk/da/rejse-og-ophol...

Oprettet af Lars d. 08-05-2021 12:20
#4

Thailand stadig gult land i ny vurdering gældende fra 8. maj

EU's seneste gennemgang på listen over lande udenfor EU og Schengen der vurderes at opfylde kriterierne for indrejse i EU, viser at Thailand stadig er på denne liste.

Det er de Gule lande.

Israel er ny på listen der nu ser sådan ud.

Gule lande:

Island
Norge, nogle enkelte regioner

Australien
New Zealand
Singapore
Sydkorea
Thailand
Israel

Alle andre lande, inkl. EU lande, er orange eller røde. EU og schengenlande dog orange.

Thailand og de andre lande på listen er dog stadig Orange for danske rejsende (fra Danmark til Thailand).

For Gule lande gælder de lempeligere indrejseregler som er:

Krav om test forud for ombordstigning på fly Ja
Krav om anerkendelsesværdigt formål ved indrejse (udlændinge med fast bopæl i udlandet) Nej
Krav om test ved indrejse (udlændinge med fast bopæl i udlandet) Ja
Krav om test efter indrejse Ja
Krav om isolation efter indrejse Nej

For test inden afrejse mod Danmark gælder stadig at må være 48 timer gammel på tidspunktet for ombordstigning på flyet.

For færdigvaccinerede danskere og udlændinge med bopæl i Danmark gælder også særlige lempeligere indrejsekrav. Et krav til vaccinationerne er at sidste stik skal være mindst to uger og højst 180 dage før afrejsetidspunktet til Danmark.

Læs evt selv alle detaljerne på:

Udenrigsministeriets rejsevejledninger pr. 8. maj 2021
Kategorisering af lande - coronasmitte.dk

Oprettet af Lars d. 24-05-2021 19:48
#5

Fase 3 i åbning af Danmark til omverdenen trådte i kraft 14. maj.

Der er nogle ændringer som igen gør det nemmere at rejse fra Thailand til Danmark.

Skal i den sammenhæng huske at Thailand stadig er Gult når det ses som arejseland mod Danmark, men det er Orange når der tales rejser til Thailand.

En af ændringerne er hvor gammel en vaccine må være for stadig at kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hidtil var kravet at afrejsen skulle være mindst 14 dage og højst 6 måneder efter sidste stik.

Dette er nu hævet til 8 måneder.

For vaccinerede er flere undtagelser nævnt og der er også nævnt børn/unge og flere og der vil jeg hellere henvise til www.coronasmitte.dk, hvor det kan ses.

For indrejse fra Thailand for ikke vaccinerede og ikke tidligere smittede:

Thailand er gult land og der gælder således:
Rejserestriktioner for Tredjelande

Rejserestriktioner for personer, der rejser på en negativ COVID-19-test

Testkrav for ombordstigning på fly - Nej
Testkrav efter indrejse - Ja
Isolationskrav efter indrejse - Nej
Krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge* - Nej
Testkrav forud for indrejse for udlændinge* - Ja


For tidligere smittede er svaret nej til alle 5 punkter ovenfor.

For vaccinerede er svaret JA til Testkrav efter indrejse og NEJ til de andre 4 punkter.

Dette er fra disse sider på coronasmitte:

For personer, der rejser til Danmark med fly

Kategorisering af lande

Der har tidligere været lidt forvirring om hvad der gjalt for test inden afrejse fra Thailand, måske fordi nogle sider ikke var opdaterede og en bekendtgørlse som nu er blevet opdateret...

Reglerne i detaljer er beskrevet således i Bekendtgørelsen bag, citat:

§ 2. Luftfartsoperatører, jf. § 1, må ikke lande i danske lufthavne med passagerer fra 15 år, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test, jf. §§ 3-4.

Stk. 2. Kravet om fremvisning af negativ COVID-19-test efter stk. 1 gælder ikke for:

1) Luftfartsselskabets besætning, der er i tjeneste, medmindre der er tale om ikke-kommercielle flyvninger.

2) Passagerer ombord på et luftfartøj, der alene foretager en teknisk mellemlanding, og hvor passagererne ikke forlader fartøjet.

3) Passagerer, der er gået ombord på et luftfartøj i et land eller en region, der på tidspunktet for afrejsen fremgår af bilag 1 (gule lande og regioner).

4) Passagerer, der kan fremvise en positiv PCR-test, som er mindst to uger og højst otte måneder gammel regnet fra den pågældende flyafgang, jf. dog § 4.

5) Passagerer, der kan fremvise bevis for færdigvaccination udstedt i Grønland, på Færøerne, i et EU- eller Schengenland, i Andorra, San Marino, Monaco eller Vatikanstaten, når passageren indrejser fra et land, der på tidspunktet for afrejsen ikke fremgår af bilag 2 (røde lande og regioner), jf. dog § 5.

6) Passagerer, der kan fremvise bevis for færdigvaccination udstedt i et land uden for EU- eller Schengenområdet, når passageren er dansk statsborger og indrejser fra et land, der på tidspunktet for afrejsen ikke fremgår af bilag 2 (røde lande og regioner), jf. dog § 5.

---

Bilag 1

Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som gule

Lande, som er kategoriseret som gule:

1. Australien

2. Finland

3. Island

4. Israel

5. Malta

6. New Zealand

7. Portugal

8. Rumænien

9. Singapore

10. Sydkorea

11. Thailand

--

Retsinformation:
Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test
BEK nr 968 af 21/05/2021

Redigeret af Lars d. 24-05-2021 19:58

Oprettet af Lars d. 25-05-2021 13:34
#6

Note om at der fra Danmarks side ikke kræves test inden afrejse fra Thailand til Danmark.

En ting er hvad Danmark kræver, noget andet er hvad flyselskaber, lande og lufthavne undervejs kræver.

Der kan så være andre grunde til at en test er nødvendig:

1. Nogle flyselskaber kan måske kræve en test.

2. Nogle lande/lufthavne kan måske kræve en test, selv ved transit.

3. Nogle steder i verden og ved check in følger de måske stadig gamle regler. Har hørt Emirates ihvertfald for nogen tid siden, havde deres helt egen fortolkning af at test var nødvendig inden sidste flyvning fra Dubai mod Danmark og ikke inden første flyvning i sammenhængende rejse som reglerne var.

Kan anbefales at tjekke op med flyselskaber og lufthavne.

Oprettet af chokprod d. 26-05-2021 06:18
#7

Hej Lars

Tog til Thailand den 14 marst og skal hjem den 12 juni
og har fuldt med på div. tråde ang. Covid 19

Kan godt se den er lidt tricky ang. test før afrejse fra Bangkok til KBH, men har næsten fået svar nu, check med THai Air og lufthavn

Problemet er ikke testen, men hvor kan man få den foretaget højst 48 timer før afgang, har set MedConsult Clinic i Bangkok, men vil nødigt til Bangkok, har tænkt på Pattaya.

Har selv kikket på Pattaya Memorial Hospital og Bangkok Hospital Pattaya, har du ellers nogle forslag.

Pris 2500 - 4000 thb

Det er lidt nemmere i DK, hvor man kan gå direkte ind fra gaden, den holder ikke i Thailand.

Chokprod

Oprettet af Lars d. 26-05-2021 10:55
#8

Siger Thai Airways at du skal have test inden afrejse fra Bangkok?

Eller er det Thai Airways der kræver test?

Eller for at være på den sikre side?

Bekendtgørelsen siger at det ikke er nødvendigt udfra Danmarks regler?

(Thailand kan så i teorien gå hen og blive Orange inden 12. juni, men ikke lige nu)

Mht teststeder i Pattaya er jeg blank. Prøve sig frem alle stederne der kan tænkes at lave tests?

Redigeret af Lars d. 26-05-2021 10:56

Oprettet af Lakhe d. 26-05-2021 12:36
#9

Man kan ikke stige på et internationalt fly fra Thailand uden en en PCR test der er max 48 timer gammel, det gælder alle fly ikke kun Thai air

Oprettet af Lars d. 26-05-2021 13:32
#10

Lakhe skrev:
Man kan ikke stige på et internationalt fly fra Thailand uden en en PCR test der er max 48 timer gammel, det gælder alle fly ikke kun Thai air


Er det de thailandske myndigheder der siger at alle der rejser fra Thailand skal have COVID test max 48 timer gammel? Det har jeg misset så.

De danske myndigheder kræver det ikke ifølge bekendtgørelsen ovenfor og på coronasmitte.dk - rejses fra gult land skal der ikke haves test inden afrejse?

Oprettet af Lakhe d. 26-05-2021 17:42
#11

Er det de thailandske myndigheder der siger at alle der rejser fra Thailand skal have COVID test max 48 timer gammel? Det har jeg misset så.

Ja det har jeg læst, men kan desværre ikke finde hvor jeg har læst det, og det er lang tid siden, og alle jeg kender der er rejst hjem har måtte tage testen inden 48 timer før boarding. Dette gælder kun internationale afgange ikke indenrigs der skal man bare have en kvik test eller være vaccineret

Oprettet af Lars d. 26-05-2021 19:03
#12

Hber du finder et link til det.

Thai Airways skriver 13. maj på deres hjemmeside:

4. ENTRY REQUIREMENTS TO OTHER COUNTRIES
We urge passengers to keep abreast of the restrictions in place for their final destination and/or transit.

For British passport holders, please visit the FCO website for information on travel restrictions and entry requirements at www.gov.uk/world.

For other passport holders please contact the local Embassy of the country you wish to visit.

www.thaiairways.com/en_GB/plan/...

Det er efter afsnit hvor de skriver om kravene for at flyve til UK. med bl.a. dette
3. ESSENTIAL INFORMATION TO TRAVEL TO THE UNITED KINGDOM

Everyone entering England from overseas (including UK nationals and residents) must provide proof of a negative COVID-19 test taken within 3 days of departure to England.


Ikke nemt.

Håber du kan give et link der viser det du siger.

Indenrigs - gælder det nu alle indenrigsafgange som du skriver?
Kender til Phukets kravet ved ankomst, men vidste ikke det var for alle lufthavne.
Hvor kan jeg læse mere om det?


Oprettet af Lakhe d. 27-05-2021 02:50
#13

Håber du kan give et link der viser det du siger.


Måske kan du prøve at ringe til lufthavnen Suvarnaphumi.

Indenrigs - gælder det nu alle indenrigsafgange som du skriver?
Kender til Phukets kravet ved ankomst, men vidste ikke det var for alle lufthavne.
Hvor kan jeg læse mere om det?


Jeg skrev om afgang ikke ankomster det er 2 vidt forskellige ting

Oprettet af Lars d. 27-05-2021 05:08
#14

Lakhe skrev:
Håber du kan give et link der viser det du siger.


Måske kan du prøve at ringe til lufthavnen Suvarnaphumi.

Indenrigs - gælder det nu alle indenrigsafgange som du skriver?
Kender til Phukets kravet ved ankomst, men vidste ikke det var for alle lufthavne.
Hvor kan jeg læse mere om det?


Jeg skrev om afgang ikke ankomster det er 2 vidt forskellige ting


Ah, det må være dig der skal vise hvor det du siger kan ses.

Mht indenrigs - ja jeg skrev om det gælder alle indenrigsafgange - akkurat som du skrev.

Men skrev også at jeg kun har hørt om Phukets krav ved ankomst. HVorfor har Phuket det krav og tjekker det ved ankomst, hvis der allerede er krav om test inden afgang? Og indtil for 12 dage siden har de tilbudt test ved ankomst til dem som ikke havde en test med.

Hvor kan jeg læse det om testkrav inden indenrigsflyvninger?

Det jo vigtigt at have dokumentation og ikke kun 3. hånds informationer, så være sikre på at alle kender kravene. Men uden dokumentation er det svært.

Ville også gerne høre fra Chokprod.

Redigeret af Lars d. 27-05-2021 05:17

Oprettet af Lars d. 27-05-2021 10:43
#15

Lakhe,
Jeg har lige set en rejserapport fra dansker der rejste fra Phuket via Bangkok og Amsterdam til København og er landet i Danmark igår.

Han rejste uden COVID test:
---

Phuket - Bangkok - ingen spurgte om test.

BKK - AMS spurgte om test for dem, der havde slut destination i CPH. Jeg sagde at jeg ville tage test i AMS, så de udstedte kun ét boarding pas til AMS.

I Amsterdam. Ingen spurgte om Covid-19 test, men udstedte boarding pas til CPH.

--
Han kan jo lyve, men hvorfor skulle han det?

Det ser ud til Suvarnabhumi ikke har forstået de danske regler endnu, da personer der flyver videre til Danmark skal vise test. Dem som står af i Holland skal ikke.

Det ville være pokkers vigtigt om du kunne finde nogle links til de to emner med thailandske myndigheders krav om test for alle passagerer der flyver ud af Thailand og central myndighedernes krav til test inden alle indenrigsflyvninger.

Redigeret af Lars d. 27-05-2021 10:51

Oprettet af Lakhe d. 27-05-2021 13:28
#16

Det ser ud til Suvarnabhumi ikke har forstået de danske regler endnu, da personer der flyver videre til Danmark skal vise test. Dem som står af i Holland skal ikke.

Man kommer ikke med Lufthansa eller Singapoore uden Test det ved jeg fra 2 pålidelige kilder inden for den sidste uge.

Det ville være pokkers vigtigt om du kunne finde nogle links til de to emner med thailandske myndigheders krav om test for alle passagerer der flyver ud af Thailand og central myndighedernes krav til test inden alle indenrigsflyvninger.


Sorry har ledt og ledt men kan ikke finde hvor jeg har læst det. Men måske du kunne få nogle svar hos AOT jeg opgiver nu.

Oprettet af chokprod d. 27-05-2021 19:10
#17

Hej igen

Tak for jeres respons ang. Covid Test fra Bangkok - KBH

Kan se den er vanskelig at svare på 100 %

Vil prøve at kontakte Thai Airways for mere Info i morgen,
har stadigvæk 16 dage til afgang til DK så......

Men kan se den er lidt tricky

Men jeg er nok ikke den eneste der vil få samme problem det næste stykke tid her i Thailand

Mikael T. C.

Oprettet af Lars d. 28-05-2021 07:07
#18

Chodprod:
Ja den er lidt tricket når selskaber laver deres egne regler og ikke følger landenes regler.

Alle er så nødt til at kontakte deres flyselskaber om de har egne regler.

Skal så også tjekke om det skal være PCR test eller antigen, hurtigtest, kan bruges.

Håber du finder en fornuftig løsning på at finde et teststed. Nogle kunne gøre det samme dag tidligere (det kan de sikkert stadig blot jeg ikke lover det nu). Møde ind om morgenen og få svar ved aftenstid. Dr. Donna som du vist nævnte er en af dem. Et hospital som jeg mener var Ramkhamhaeng Hospital havde også muligheden.

Trafikken i Bangkok lige nu er noget lettere end normalt.

Source: https://www.ram-hosp.co.th/
© โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา https://www.ram-hosp.co.th/

Lakhe:
Der er ikke noget umiddelbart at se nogle steder om tvungen test inden afrejse fra BKK.
Ikke noget fra myndigheder og ikke noget fra de mange kilder der altid vil dele sådan information.

Jeg har den ene kilde. Måske dine har taget fejl, eller der har været krav om test på endestationen eller det er selve flyselskabet.

Jeg ved der har været ekstra opmærksomhed i Singapore lufthavn pgra større udbrud af smitte blandt personale i lufthavnen for 2-3 uger siden og det gør måske transit der er sværere og forklaringen. Om Tyskland har krav om test inden afrejse ved jeg ikke.

Men kan se med KLM kan der rejses uden test til Amsterdam. Men at KLM ikke ønsker at følge de danske regler.

Redigeret af Lars d. 28-05-2021 07:11

Oprettet af chokprod d. 29-05-2021 05:45
#19

Hej Lars

Har kontaktet Thai Airways KBH fredag og der blev det bekræftet at

Danskere ikke skulle vise Neg. Covid test ved afgang mod KBH.

det blev også fortalt at de var klar over det ved indtjekning.

Jeg fik kun at vide at skulle følge med UM rejsevejledning, som

bliver opdateret hver uge og så længe Thailand er gul, så skulle det

ikke være noget problem.

Men vil kontakte Thai igen om ca 10 dage og høre om den stadig

holder, kender Thailand og deres regler, som gradbøjes hvor man nu er


Chokprod

Oprettet af chokprod d. 29-05-2021 06:08
#20

Hej Lars

Har kontaktet Thai Airways KBH fredag og der blev bekræftet at

danskere ikke skulle vise Neg. Covid test ved afgang og det blev også

sagt, at de var klar over det ved indtjekning.

Jeg skulle self følge med i UM rejsevejledning, som bliver opdateret

hver uge, men så længe at Thailand var gul, så skulle der ikke være

nogle problemer.

Men vil nok kontakte Thai igen om ca. 10 dage og høre om den stadig

holder.

Havde ellers Memorial Hospital i Pattaya som evt. test sted, da jeg

var tilknyttet dem, ved min karentæne i marst mdr.


mvh Chokprod

Oprettet af Lars d. 30-05-2021 15:36
#21

Hej Chokprod,

Tak for din 1. håndsopfølgning her og få lidt på plads.

Men forstår godt du vil tjekke igen når tiden nærmer sig.

Mht test kan det måske hurtigt blive både billigere og nemmere at få det gjort i Pattaya. Selvom testen måske kan fåes billigere i Bangkok kommer en masse ekstratransport osv oveni.

Har du kigget på de andre karantæne hoteller hvilke hospitaler de har brugt? Engang set at hotellerne skrev det på deres flyers.

Ellers her min konklusion som jeg ser det mht om at Thailand kræver test for alle der rejser fra Thailand og alle der vil rejse indenrigs - som blev fremsat tidligere.

- Danmark kræver det ikke.

- Flyselskaberne kan af uvisse årsager have deres egne regler og kræver det til Danmark.

- Transit lufthavne/nationer kan have krav om test inden afrejse dertil - også ved transit.

Tjek med flyselskabet!

Rejse ud af Thailand:

Det er set af to personer, at der ikke kræves test for at flyve ud af Bangkok. Den der siger han har rejst uden har ingen grund til at lyve efter min mening.

Det er set at et selskab, KLM, tilsynelandende egne regler, kræver test ved en transit flyvning til Danmark.

Der er rapporteret om to tilfælde der siges krævede test for at flyve til Danmark. Via Tyskland og Singapore.

Tyskland kan forklares med at Tyskland kræver COVID test inden afrejse dertil - så det alene er jo nok.
According to a decision of the German Federal Government, the following passengers aged six years and older must present proof of vaccination or immunity or a negative Covid 19 test at the time of departure.
Passengers with a flight from a Non-Schengen country who are entering Germany or have an onward flight to a Schengen country.


For Singapore indfører de fra idag krav om COVID test inden ankomst.
Det er uvist hvornår vedkommende fløj via Singapore. Reglen fra Danmark trådte først i kraft 15. maj.
Måske har Singapore Airlines også deres egne regler de følger.

For mig er der ikke fremkommet nogen dokumentation der kan sandsynliggøre at der er et thailandsk myndigheds rav om test inden afrejse. Der er ingen information at se hos lufthavne, Airport Authorities of Thailand, CAAT, luftfartsmyndigheden eller CCSA, COVID Centret.

Indenrigs:

Der er ikke kommet nogle links til officiel information eller rejsendes refaringer der kan sandsynliggøre at der kræves COVID test inden afrejse.

Der er en person der med rimelig troværdighed er rejst fra Phuket til Bangkok uden test.

Phuket har derimode indført at det kræves ved ankomst og det ikke være nødvendigt hvis der var krav om test ved afgang.

Lakhe: Det må være dig der skal komme med dokumentation for det du skriver og ikke mig der skal ringe rundt efter noget som nok ikke findes.

Oprettet af Lars d. 02-06-2021 16:31
#22

Tidligere skulle test ved sammenhængende rejse vises inden ombordstigningen på første fly.

Nu er det reglerne for mellemlandingslandet der gælder og skal først vises ved sidste ombordstigning inden Danmark, hvis det kræves der. (Danmarks regler, måske nogle lande undervejs har andre regler om indrejse og transit, som Tyskland)

Fra den 14. maj 2021 er personer, som rejser fra gule lande og regioner undtagne fra testkravet. Hvis farven for afrejselandet ændrer sig under rejsens gang, er det afrejsetidspunktet, der er afgørende for at undtagelsen skal gælde. Ved sammenhængende rejser med en eller flere mellemlandinger, er det farven for det sidste land eller region man rejser fra ind i Danmark, som er afgørende

www.coronasmitte.dk

Hvad med isolation?

Oprettet af Lars d. 02-06-2021 17:04
#23

Som så meget andet er det med test heller ikke logisk.

Flyves direkte til Danmark kræves ingen test fordi Thailand er gult.

Flyves i transit via f.eks. Holland skal der haves en test evt lavet i Holland. Men en test vil ikke vise om du er blevet smittet i tiden fra flyet til teststedet.

Måske fordi det menes at lufthavnspersonalet ikke kan finde ud af at tjekke om folk er i transit eller ej.

Oprettet af Lars d. 05-06-2021 07:44
#24

Gule lande i forbindelse med rejser til Danmark og test

GÆLDENDE FRA 5. JUNI 2021 KL. 16.00
Gule lande

Østrig
Bulgarien
Tjekkiet
Finland
Tyskland
Ungarn
Island
Italien
Malta
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet

OPDATERET DEN 4. JUNI 2021
Gule lande

Australien
Israel
New Zealand
Singapore
Sydkorea
Thailand
Japan (først gældende fra lørdag den 5. juni 2021, kl. 16.00)
Rwanda (først gældende fra lørdag den 5. juni 2021, kl. 16.00)

Fra https://coronasmitte.dk/raad-og...

De gule lande kan dog stadig have krav om test før afrejse dertil. Singapore f.eks.

Kontakt flyselskabet. De må få rigtigt mange henvendelser om sådanne ting.

Denne her er måske lidt tricket mht udlændinge, da der andre steder på coronatsmitte blot står "personer" når der tales indrejse med fly. Er der forskel på en thai og en dansker bosat i Thailand?

Også tricket da der ikke er nogen uddybning under "*" noten, der kun er om anerkendelsesværdige formål.

Redigeret af Lars d. 05-06-2021 07:49

Oprettet af chokprod d. 05-06-2021 19:45
#25

Hej Lars

Måske jeg spørge lidt dumt, hvordan rejser man på en negativ COVID 19 test, hvis man ikke er blevet testet i lang tid ?

Og den er lidt tricky, om der er forskel på Dansker og en Thai bosat i Thailand

Chokprod

Oprettet af Lars d. 06-06-2021 06:59
#26

Chokprod,
Enig, det er en lidt speciel måde at formulere det på.

Og i Thailand er der størst sandsynlighed for at folk aldrig har fået lavet en test. Min kone og jeg har aldrig fået en test. Da vi ikke har været i risikogruppe, kan det kun ske ved betaling på privathospitaler eller klinikker.

Mit bud eller fortolkning, men kan være forkert, er:

Tidligere skulle alle have en negativ test inden afrejse for at komme til Danmark. Dvs rejser på negativ test.

Nu er der så kommet 3 hovedgrupper som igen er underopdelt efter landefarver og de enkelte krav så relateret til hvilken hovedgruppe og landefarve:

Vaccinerede
Tidligere smittede
Andre - har krævet negativ test indtil for nylig for alle - "rejser på negativ test".

Så jeg ser det som dem som så er "andre" som som udgangspunkt kræver negativ test, med nogle undtagelser.

Det er så blevet til denne gruppe der "rejser på en negativ test" og alligevel måske kan gøre det.

Dertil så igen nogle undtagelser og specielle regler for personer under 18 år.

For vaccinerede fra tredje lande fra orange og røde lande er der kravene de samme som ikke vaccinerede. Ingen fordele mht tests, isolationskrav osv.

Dvs en vaccineret fra UK idag ikke kan få nogle fordele af at være vaccineret. Faktisk lidt det samme Thailand gør, de regner blot alle lande for orange og røde kan man sige og har ikke en overordnet union som EU over sig, som de arbejder tæt sammen.

Reglerne beskrevet nu på cornasmitte er ved at blive ligeså forvirrinde som at følge Thailands åbning haha. Ting står flere steder, men ikke helt samme formulering.

Udover tabellerne her er jo så 3 lidt tilsvarende grupper for for rejsede fra EU og Schengenlande.
UK er Tredje Lande og ikke EU og Schengen. UK ej heller med i Schengen og vist aldrig været det.

Redigeret af Lars d. 06-06-2021 07:49

Oprettet af chokprod d. 14-06-2021 02:05
#27

Hej Lars

Lige en opfølgning på tråden.

Jeg tog som planlagt hjem med TG950 lørdag morgen og der blev ikke stillet nogle spørgsmål ang. Covid test for dansker med rødbede farvet pas.

Men som den søde dame i Thai Airways i DK sagde, havde de haft problemer i Survarnabhumi, med de forrige afgange, men at de skulle være klar over det nu.

Men det var godt nok et meget tomt fly, tror vi 10 - 12 stk oppe på Business og 20 - 25 stk bagest i flyet.

Chokprod

Oprettet af Lars d. 28-06-2021 09:09
#28

Hej Chokprod,
Jeg glemte helt at svare dig.

Dejligt med første hånds erfaringer fra dig.

Ja det var godt nok ikke mange der var med.

Oprettet af Lars d. 28-06-2021 12:56
#29

Flere lempelser ved indrejse til Danmark fra 26. juni

Der er lempet på hvornår danskere skal have test inden afrejse og hvor længe inden afrejse den kan tages.

Der står meget på www.coronasmitte.dk og noget står på flere sider, så kig selv efter trods det jeg skriver her.

Som det skrives så regner jeg med at det gælder alle rejsende og ikke kun rejsende fra andre EU og Schengen lande.

Under "For personer, der rejser til Danmark med fly" står der:
Frem til den 31. oktober 2021 er der krav om negativ COVID-19-test ved flyrejser til Danmark fra røde lande og regioner. Testen skal være en PCR-test og være foretaget inden for 72 timer før ombordstigning. Tidligere smittede og børn til og med 14 år er undtaget fra testkravet.

Og lidt længere nede:
Kravet gælder foreløbigt til og med den 31. oktober 2021 og gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra røde lande og regioner.

Thailand er gult land og langt de fleste af de lande som eventuelt mellemlandes i er orange. Kun Indien er rødt udaf de lande som vil være transitlande.

Ved rejse med mellemlanding står der:

Testen skal præsenteres i forbindelse med ombordstigning på det sidste fly, der har en destination mod Danmark, såfremt ombordstigningen sker i et rødt land eller en rød region.


Så rejses ikke er igennem et rødt land på vej til Danmark kræves ikke længere test før ombordstigningen - efter de danske regler.

Tjek så om flyselskabet eller det land der mellemlandes i måske har krav om test inden ankomst. Det er der nogle lande der har, selv for transitpassagerer. Og sikre at flyselskaberne ved check-in også følger de nye danske regler og ikke hænger i de gamle stadigvæk.

For udlændinge der bor i udlandet og rejser til Danmark.

Corona smitte skriver:
Regarding persons travelling to Denmark by air
Until 31st of October 2021it is a requirement to have a negative COVID-19-test when travelling by air to Denmark from red countries and regions.

Dette er så forskelligt fra grafikken nedenfor, som faktisk har test inden ombordstigning for alle udlændinge uanset hvilke farve de rejser fra. Dog underligt med de to ** markeringer for der står ikke noget om det i teksten med **.

Men - tjek heller selv for en sikkerheds skyld!

Oprettet af Lars d. 16-07-2021 07:07
#30

Thailand fjernes nok fra listen over gule lande mht indrejse i Danmark

Det kan ske med meget kort varsel fra næste opdatering af indrejsereglerne og hvilke krav der så gælder for indrejse - både for danskere og udlændinge. Nuværende liste er gældende til 17. juli.

EU har opdateret deres liste over lande som de anbefaler medlemslandene til at åbne restriktioenrne for. Listen er på 22 lande udenfor EU og Schengen og har Thailand været på listen siden starten, men er nu røget ud.

Listen angiver hvilke lande som der kan lempes indrejserestriktioner for. Det betyder også at Danmark ikke kan lempe for andre lande end dem på listen, hvis teksten følges.

Ændringer skyldes naturligvis det højere smitteniveau, men givet også at f.eks den indiske variant er meget udbredt nu og EU vil også tage forholdsregler mod varianterne.

Jeg skal ikke kunne sige hvordan indrejsereglerne bliver og hvor Thailand bliver placeret.

Men det som det kan ændre på er krav til isolation efter indrejse, for alle. Krav om anerkendelsesværdige forhold (med den mildste version betyder det stadig at nærstående personer til person der bor i Dannmark kan få lov at rejse ind. Den strengere version har kortere liste om muligheder og er for de røde lande).

Udover Thailand er Rwanda også fjernet fra listen og Ukraine er kommet til.
UK er stadig ikke på listen, men USA har været der nogle uger allerede.

Må afvente endelig afgørelse fra regeringen.

EUs ny anbefalinger kan ses her:

Council adds Ukraine and removes two countries from the list of countries for which travel restrictions should be lifted

Redigeret af Lars d. 16-07-2021 08:00

Oprettet af Lars d. 16-07-2021 17:00
#31

Thailand er nu fjernet fra Danmarks liste over gule lande udenfor EU/Schengen

Det er gældende fra 17. juli kl 16.

Det betyder ændrede regler og krav til indrejse.

Thailand er nu i den orange gruppe.

Betyder bla.
- isolationskrav efter indrejseat
- udlændinge skal have anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse.

Her er de overordnede rejserestriktioner:

Har mærket lidt med blåt.

www.thaiguide.dk/images/forum/covid19/indrejse%20dk%20fra%20th%2017-07-21.png

* der mangler stadig forklaring på hvad de to ** i nederste linie hentyder til at note og uddybning

Mht test ved indrejse er det kun Danmarks krav der er vist i grafikken.

Flyselskaber og de steder som evt. mellemlandes kan have andre krav til test. Også test ved transit i værste fald.

Der kan også være nogle selskaber som stadig kører efter de gamle danske regler og så skal de så følges.

Så tjek også disse krav inden afrejse.

Tjek selv al teksten bag på www.corona.dk - et par link:

Rejser til eller via Danmark
Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet

Der kan også ses hvad anerkendelsesværdige formål er. Et af dem er beskrevet således:

Er nærtstående til en person, der bor i Danmark

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er nærtstående til en dansker eller udlændinge, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark.

Med nærtstående forstås:

Ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelationen bør du for eksempel fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Endvidere bør du medbringe en kopi af den herboende persons sygesikringsbevis.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold - https://coronasmitte.dk/raad-og...

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet eller en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer inden indrejsetidspunktet.

Hvis du eksempelvis blev PCR-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du eksempelvis blev antigen-testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have dokumentationen for den negative test og rejse ind i Danmark senest torsdag kl. 16.00. Efter torsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Redigeret af Lars d. 16-07-2021 17:02

Oprettet af Lars d. 21-07-2021 10:31
#32

Lukket for ansøgning om visum til Danmark

Fra og med idag er der Visumcentret i Bangkok lukket.

Se mere i dette emne:
Lukket for visumansøgninger til Danmark