Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden

Det hvide indrejsekort, TM6, der normalt udfyldes i flyveren, er for tiden suspenderet og skal ikke udfyldes. Mere om indrejsekortet (september 2022)

Thailands ambassade har 10. november 2022 fået ny hjemmeside. Link på visumsiderne virker derfor ikke og skal lige opdateres.

Tag en kopi

Ha en kopi af de vigtigste rejse dokumenter med hivs noget skulle ske.
En papirkopi er godt at have med og så elektronisk form også. F.eks. pas og kreditkort, rejseforsikrings-bevis, billet.
Scan dem ind i laptop eller tag et foto og send det til en mailadresse eller "dropbox", som du kan komme til på turen.
Sørg for du har adgang til den mailadresse som du har fået billet, forsikringspapirer osv sendt til.
E-boks også en mulighed.

"Danske" steder?

Skulle du få lyst til lidt dansk mad, møde andre danskere over en bid mad eller en forfriskning, bo på dansk ejet/drevet hotel eller lignende.

Så se listen over "danske" steder i Thailand.

Mobil og billig telefonering

Et par gode tips til at spare på de store roaming regninger.

Bo i Thailand - muligheder mht visum

Mange går med drømmen om at slå sig ned i Thailand i en del år eller med tanke for at det skal være fast bopæl resten af livet.

 

Grundene kan være mange og en af de ting som spiller ind er spørgsmålet om visum og opholdstilladelse.

 

Her ridses nogle af mulighederne op. Der er flere muligheder og specielt indenfor forretninger og investeringer som ikke er nævnt her.

 

Muligheder og regler ridset op her viser de muligheder som er indenfor lovgivningens rammer på områderne. Der kan være smuthuller som er mere eller mindre lovlige, men de bliver ikke omtalt her.

Delt op i fem grupper som er uddybet nedenfor:

Over 50 år gammel - f.eks. førtidspensionist eller folkepensionist
Gift med en thailænder
Arbejde - eller starte egen virksomhed
Ikke 50 år, ikke thailandsk gift og har ikke arbejde

Dertil Elitevisum - som alle kan søge

Over 50 år gammel - f.eks. førtidspensionist eller folkepensionist

Er du 50 år eller derover kan du søge om såkaldt Retirement visum, Non Immigrant "O" visum. Det kræver forskellig dokumentation for indtægt eller indestående i en bank. Et "retirement" visum kan gælde op til 12 måneder. Derefter skal det enten forlænges i Thailand med opfyldelse af de regler som gælder eller der skal søges nyt visum. Haves visum, og ikke forlængelser, skal der rejses ud af Thailand hver 3. måned. Får du forlængelse behøver du ikke forlade Thailand, men skal blot lave rapportering hver 90. dag til immigrationen. Se mere om "retirement visum".

Er du førtids- eller folkepensionist kan du få noget af din pension med til Thailand hvis du flytter. Der er også regler for hvor længe du må være ude af Danmark om året for at bevare fulde rettigheder og beløb og evt vil gøre Thailand til dit andet hjem. Reglerne herfor ligger lidt udenfor thaiguides område og må undersøges med pensionsmyndighederne i Danmark.

Er du på efterløn gælder der særlige regler for hvor længe du må være ude af Danmark for fortsat at modtage efterløn.

Gift med en thailænder

Er du gift med en thailænder kan du få Non Imm "O" visum baseret på ægteskab. Det kan søges så det gælder 12 måneder. Derefter skal det enten forlænges i Thailand med opfyldelse af de regler som gælder eller der skal søges nyt visum. Haves visum, og ikke forlængelser, skal der rejses ud af Thailand hver 3. måned. Får du forlængelse behøver du ikke forlade Thailand, men skal blot lave rapportering hver 90. dag til immigrationen. Se mere om "ægteskabsvisum".

Det er muligt at få en arbejdstilladelse med baggrund i et ægteskabsvisum.

Arbejde - eller starte egen virksomhed

Herunder er nævnt hvordan systemerne hænger sammen når der gåes efter reglerne. Der er sikkert mange måder at omgå dette på, på mere eller mindre lovligt vis, men det vil ikke blive beskrevet her.


Et arbejde
vil give en arbejdstilladelse og derigennem er visum der giver lov til at være i Thailand så længe arbejdstilladelsen er gældende. Det vil være et non imm "B" visum der vil være tale om hvis det er direkte visum som er bundet til jobbet. Alternativet er at arbejde på et Non Imm "O" visum, der haves pgra. ægteskab med thailænder.

 

Såvel arbejdstilladelse som tilhørende visum / forlængelse af visum skal jævnligt fornyes.

Der er nogle krav som skal opfyldes for at få en arbejdstilladelse som lønmodtager . Det er bl.a

kav til firmaet som ansætter dig. Der er krav om minimum indbetalt indskud i selskabet samt minimum antal thailandske ansatte per udlænding som hovedregel.

 

Derudover må arbejdet ikke være på listen over jobs der ikke må bestrides af udlændinge og generelt set skal der være en grund til at det er en udlænding der ansættes og at jobbet ikke kan udføres af en thailænder. Dette kan begrundes på mange måder.

Der er krav om at lønnen for en dansker i Thailand skal være miminum 50.000 baht/mdr for at kunne få forlængelser af Non Imm "B" visumet. og der skal svares skat af minimum dette beløb.

 

Arbejdstilladelsen gælder for en jobposition i firmaet og kun i dette firma og skal i princippet opdateres hvis stilling/position i firmaet ændres. Den kan som udgangspunkt ikke direkte overføres til et nyt job i et andet firma.

 

Opholdstilladelsen, Non Imm B visumet, og forlængelserne deraf, vil blev annuleret når ansættelsen i firmaet ophører, da visumet er bundet op på arbejdstilladelsen.

At starte egen virksomhed kræver også i princippet af firmaet skal overholde reglerne for at have udlændinge ansat - for at kunne få arbejdstilladelse. Der skal i princippet være et minimum indskudt kapital i firmaet, 2 milllioner baht, og der skal være fire thailændere ansat per udlænding. Desuden skal 51 % af firmaet i princippet være på thailandske hænder og ifølge reglerne selv have skudt deres andel af de minimum 2 millioner baht ind i firmaet. Det er reglerne. I praksis kan tingene bygges forskelligt op. Udlændinge kan kun eje 49 % af et firma. Det kendt at der tidligere har været anvendt Nominees som mindretals aktionærer, som ikke selv har skudt penge i firmaet og firmaerne sat op så de ikke har afgørende indflydelse i firmaet og kontrollen fortsat er hos den udenlandske "ejer". Denne ordning er også under pres nogle steder ser det ud til. Tingene på området ændrer sig fra tid til anden.

Dette kan bygges op på flere forskellige måder og vil henvise til at søge informationer andre steder om detaljer og mulige konstellationer.

Ikke 50 år, ikke thailandsk gift og har ikke arbejde der udføres i Thailand:

Det har tidligere været brugt at få turistvisum og visa run til at forlænge ophold med. Det er ikke længere så nemt med stramninger der er kommet i sidste år.

Er du ikke kvalificeret til et af de traditionelle visumtyper, så mulighederne er ikke så mange for fast ophold.

Er er tale om ophold af måske et års tid kan det måske gøres med et par turistvisa. Haves flere af disse såkaldte back-to-back turistvisa kan det være sværere at få et nyt turistvisum. Det er op til den enkelte ambassade eller konsulat at vurdere i hver enkelt sag. Med back-to-back visum menes hvor der efter at et turistvisum er udløbet ret hurtigt derefter er fået endnu et visum.

Mulighederne vil her måske være såkaldt "Education visa", Non Imm "ED", for at studere. Det kan f.eks. være thai sprog nogle timer om ugen på skoler godkendt til dette og kan normalt forlænges i op til et år. Thai Boksning går så vidt vides ikke ind under education.

Reglerne for studentervisum er også ændret det seneste og kravene til at få visumet kan varierere lidt fra immigrations afdeling til immigrations afdeling. Må henvise til andre kilder for at få alle detaljerne.

"Uddannelsen" vil så have en begrænset varighed og hvad gøres så derefter?

Har du mange penge, og her tales millioner af kroner og vil investere er der muligheder for at få investeringsvisum.

Henvise til Thailands Undenrigsministeriums side om disse og andre muligheder for type Non-Immigrant visa.

 

Thailand Elite visum

Et visum der kan være brugbart for dem som kommer ofte eller vil bo i Thaiand og ikke bekymre sig om visum.

Kan søge som 5 årigt visum og op til 20 årigt.

Visumet er kategoriseret som et turistvisum og dermed kan der ikke søges arbejdstilladelse med dette. Det betyder at arbejde ikke er tilladt med Elite Visum.
I tilfælde af arbejde skal der søges Non Immigrant B visum og Elite Visumet vil liggei dvale i den tid.

Udover selve visumet giver det også forskellige andre fordele og tilbud.

 

Prisen starter ved 500.000 baht for 5 års visum til 2 millioner baht for 20 års visum, som dog skal fornyes hvert 5. år.

 

For detaljer og krav henvises til deres hjemmeside:

Thailand Elite Visum

Permanent opholdstilladelse

Se permanent opholdstilladelse.

 

Opdateret: juni 2020

© Copyright 2000-2023 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.