Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden

Det hvide indrejsekort, TM6, der normalt udfyldes i flyveren, er for tiden suspenderet og skal ikke udfyldes. Mere om indrejsekortet.

Nogle link på visumsiderne virker ikke da de henviser til den thailandske ambassadens ældre hjemmeside og afventer opdatering.

Tag en kopi

Ha en kopi af de vigtigste rejse dokumenter med hivs noget skulle ske.
En papirkopi er godt at have med og så elektronisk form også. F.eks. pas og kreditkort, rejseforsikrings-bevis, billet.
Scan dem ind i laptop eller tag et foto og send det til en mailadresse eller "dropbox", som du kan komme til på turen.
Sørg for du har adgang til den mailadresse som du har fået billet, forsikringspapirer osv sendt til.
E-boks også en mulighed.

"Danske" steder?

Skulle du få lyst til lidt dansk mad, møde andre danskere over en bid mad eller en forfriskning, bo på dansk ejet/drevet hotel eller lignende.

Så se listen over "danske" steder i Thailand.

Mobil og billig telefonering

Et par gode tips til at spare på de store roaming regninger.

Visum og forlængelser - Pensionist

Vigtig ændring for:
Forlængelser med baggrund i pension fra Danmark:

Siden opdateret: november 2021

 Non-Imm "O" med basis i "retirement", gives til personer, der er 50 år gamle eller derudover og som ikke ønsker at arbejde i Thailand, men har enten en indkomst af en vis størrelse eller et bankindestående. Kaldes Retirement visa, basic af Ambassaden i Hellerup.

Det er også dette visum der bruges af personer der bor fast i Thailand og som f.eks. ikke arbejder mere eller er pensionister.

12 måneders visum med flere indrejser kan tilsynelandende ikke søges i Danmark for tiden. Om det er udgået for evigt eller kun under coronatiden må tiden vise. (Ambassaden i Danmark har fjernet muligheden fra deres visumside, men den er muligvis stadig tilgængelig i online visumansøgning. Ambassader i andre nordiske lande skriver muligheden er suspenderet under corona(

( Med et 12 måneders visum fra Danmark kan du være i Thailand i næsten 15 måneder. Ved at forlænge visumopholdet fåes det som kaldes 1 årig opholdstilladelse og det som bruges til at bo i Thailand.)

Er du gift med en thailander kan du få visum med basis i ægteskab og dette kan også forlænges senere.

Længere nede på siden er listet krav og dokumentation til såvel at søge visum som forlængelser.

 

Visumet der skal søges er et såkaldt Non-Immigrant "O" med basis i "retirement". Der findes en række forskelige situationer som alle kan give anledning til et Non Imm "O" visum og pensionist er en af dem.


Mange gange forveksles de to typer ophold og det kan give forvirring. Her på siden bruges betegnelserne :

Visum - et visum som fåes på en thailandske ambassade eller konsulat udenfor Thailand.

 

Forlængelse - en forlængelse af et visum eller en forlængelse af en tidligere forlængelse som fåes på et immigrationskontor i Thailand. Det omtales nogle gange som marriage visum, men er teknisk set en forlængelse, tilladelse til at være i Thailand og ikke et visum.

Flere detaljer og generelt information om "Non Imm" visum kan ses på
Non Imm Visum - Arbejde, "pensionist", studerende, gift

Visum kan udstedes med gyldighed på

3 måneder med mulighed for en indrejse eller

 

12 måneders visum med flere indrejser kan ikke søges i Danmark for tiden. Om det er udgået for evigt eller kun under coronatiden må tiden vise.

 

(12 måneder med såkaldt Multiple entry, dvs du kan rejses ud og ind af Thailand ligeså mange gange du vil indenfor visumets gyldighed.

Opholdet ved hver indrejse kan højst være 90 dage, så skal der rejse ud af Thailand igen og tilbage. Dog med undtagelse af visumtypen Non Imm "OA" (1 års visum) som pensionist, der giver ret til 1 års ophold fra første indrejse.)

 

Derefter skal der rejses ud af Thailand og ind igen. (Her menes det rene visum og ikke ophold på en forlængelse)

Når visumet er udløbet kan der enten søges et nyt visum eller laves en forlængelse i Thailand.

Forlængelse fungerer kort fortalt på den mest almindelig måde ved at der fåes et visum på en thailandsk ambassade eller konsulat og bruger det i starten.

 

Dette forlænges derefter i Thailand og disse forlængelser vil gælde 1 år. De kan forlænges igen og igen, så længe gældende krav til forlængelserne er opfyldt. Dette kaldes populært også for en 1-års opholdstilladelse eller retirement visum.

Det siges at være en god ide at søge forlængelse omkring 3 uger inden visum eller forlængelse udløber. Der er en behandlingstid fra du indgiver ansøgningen til du får bevilget forlængelsen. Den kan være omkring 1 måned, men også mere eller mindre.

Med forlængelserne skal der ikke rejses ud af thailand i forlængelsens gyldighed, hvorimod med visum gives kun 3 måneders/90 dages ophold ved hver indrejse.

Vil du rejse ud af Thailand og tilbage igen med en forlængelse eller et 3-måneders enkelt indrejse visum, skal du have en såkaldt "Re-entry Permit". Dette ikke nødvendigt med et 12 måneders visum, der er født med multiple entry muligheden.


Pensionist visum - retirement visum

Online ansøgning

I online ansøgningen skal der vælges hvilken kategori visum der søges. Der skal vælges dette:
Gruppe:

Non-immigrant visa

Type:

Retirement (pensioner aged 50 or above with a state pension who wish to stay in Thailand for no longer than 90 days)
(står allernederst i listen)

Krav til visum

Være fyldt 50 år. F.eks. Folkepensionist eller Førtidspensionist.
Der er krav om minimun indtægt eller et mindstebeløb på en bankbog i Thailand.

Dokumentation og krav til visum ansøgning


Følgende er kravene fra den Thailandske Ambassade i Danmark per november 2021
.

Der kan være mindre forskelle mellem kravene alt efter hvor i verden der ansøges.

Kravet om billet gælder f.eks. ikke alle steder ligesom indkomstkravet kan vurderes forskelligt som før eller efter skat.

 

(Du skal skrive din underskrift på kopier)Krav til dokumentation ved ansøgning

 • Gyldigt (originalt) pas – gyldigt minimum 6 måneder fra indrejsedatoen for enkelt indrejsevisum og 1,5 år for flere indrejser (gyldig 1 år) og i god stand

 • Kopi af pas

 • Kopi af flybillet, retur, eller reservation

 • Kopi af hotelreservation / lejekontrakt / skøde eller invitation ved privat indkvatering.efter karantæne periode.
  Hotel - Flere som har søgt visum bekræfter, at der skal bookes 2 eller flere overnatning.
  Invitation ved privat indkvartering - En invitation fra den du skal bo hos og kopi af deres thai id eller husbog (begge underskrevet). Eksempel på invitationsbrev kan ses her hos Ambassaden.
  Skøde for egen bolig kna også anvendes
  Dette er ikke et krav alle steder, men krav hos Ambassaden i Hellerup.

 • Kopi af pensionsbevis, der viser månedlig indkomst på mindst 14.000 kr EFTER skat (skal være svarende til 65.000 THB.)
  Dokumentation herfor kan være årsopgørelse fra SKAT fra nettet (det eneste dokument der viser indkomst efter skat) eller brev fra pensionsselskab. Udskrift fra netbank/bank er ikke brugbart, men kan anvendes til suplement, hvis indkomsten er mindre end kravet.

 • Sundhedsforsikring der dækker hele opholdet i Thailand. Den skal dække min. 400.000 THB per år for inpatient behandling og ikke mindre end 40.000 THB for outpatient, (ambulant, lægebesøg).
  (red: en almindelig rejseforsikring fra Danmark vil normalt dække disse beløb)

 • For ikke danske statsborgere med bopæl i Danmark skal kopi af opholdstilladelse og det gule CPR kort bruges også. Der kan være særlige krav til nogle nationalitet - se ambasaden.

Ambassadens information kan ses her: Retirement Visa O (Basic) - Non Immigrant Category O for retirement

Indkomst eller opsparingskrav:

Generelt er kravene til "pensionist" visum disse fra de thailandske myndigheder:

Have indkomst på minimum 65.000 baht/mdr

eller

min. 800.000 baht på thailandsk bankkonto. (dokumenteres over de seneste 3 mdr inden ansøgningen). Beløbet skal stå som et rådighedsbeløb på en åben konto hvorfra pengene altid kan trækkes. Værdier, bankgarantier og lignende kan ikke anvendes. Dokumentation med beløb som indestående er mest anvendt ved forlængelser.

eller

Årlig indkomst plus indestående i bank på tilsammen 800.000 baht.

Ambassaden i Hellerup bruger indkomst efter skat i bedømmelse af indkomstkravene.

 

Forlængelse - kaldet 1 års pensionistvisum

Forlængelser søges på dit lokale immigrationskontor.

Der hedder en "forlængelse af ophold" eller " Extension of Stay" - det er ikke et visum. Forveksles ofte med et visum til 12 måneder, men de er meget forskelige de to.

Det siges at være en god ide at søge forlængelse omkring 3 uger inden visum eller tidligere forlængelser udløber.

Krav til forlængelse, permission to stay

Have et gyldigt Non-Imm visum.

Have indkomst på minimum 65.000 baht/mdr

 

eller

Min. 800.000 baht på thailandsk bankkonto. (dokumenteres over de seneste 3 mdr inden ansøgningen ved autoriseret underskrift af banken på kontoudtog. Normalt bedes også om et følgebrev fra banken og en kopi af en opdateret bankbog. For at den kan vise saldo på dagen skal der laves en enkelt transsaktion, f.eks. indsætte eller hæve 100 baht.)

 

eller

Årlig indkomst plus indestående i bank på tilsammen 800.000 baht.

Dokumentation til ansøgning om forlængelse -
Extension of stay

(Du skal skrive din underskrift på kopier)

 

Det siges at være en god ide at søge forlængelse omkring 3 uger inden tidligere visum/forlængelse udløber. SKAL gøres inden opholdsperioden for forrige forlængelse eller stemplet i passet angiver.

 

 • Ansøgning, formular TM 7. Den kan hentes herfra.

 

 • Pas samt kopi af siderne med billede, visum samt indrejse stempel

 

 • Billede, 4*6 cm.

 

 • Dokumentation af økonomiske forhold:

 

  Indkomst på minimum 65.000 baht/mdr

Indkomsten kan være f.eks. pension i Danmark. Denne skal dokumenteres enten ved månedlige overførsler, som er svært første gang og svært senere også hvis beløbet er mindre end frakravet.

 

Alternativt kan Den Danske Ambassade kan lave en verificiring af Pensionsudskrift fra Udbetaling Danmark som kan bruges til ansøgning om forlængelser af opholdet. Dette dokument, engelsk version, skal sendes direkte fra Udbetaling Danmark til Den Danske Ambassade.

 

Dette beløb er dog netto beløbet og i nogle tilfælde ikke nok til at dokumentere kravene som er til forlængelser

 

eller

Min. 800.000 baht på thailandsk bankkonto.

 

Kontoudskrift fra banken på bankens brevapir og stemplet og underskrevet af banken for de sidste 4 måneder. Normalt bedes også om et følgebrev fra banken og en kopi af en opdateret bankbog. For at bankbogen kan vise saldo på dagen skal der laves en enkelt transsaktion, f.eks. indsætte eller hæve 100 baht.)

 

I 2019 trådte nye retningslinier for hvor længe pengene skal stå på kontoen hvis denne metode anvendes til forlængelser.

 

Det lyder at at det fulde beløb skal stå på bankbogen 2-3 måneder inden der søges forlængelse og 3 måneder efter. I den mellemliggende periode til 2-3 måneder inden næste forlængelse skal der hele tiden stå mindst 400.000 baht.

 

 • Dokumentation for bopæl:
 • Nogle immigrationskontorer vil se f.eks. kopi af lejekontrakt, hvis du bor til leje og kopi af ejerens Tabian ban og ID-kort og tilsvarende hvis du ejer eller bor hos konen.

   

 • Adresse anmeldelse
 • Nogle immigrationskontorer er begyndt at tjekke om du er anmeldt på din adresse, såkaldt TM30 anmeldelse. Alle skal anmelde til immigrationskontoret når de har udlændinge boende, også selvom det er ægtefæller eller man selv ejer boligen. Det er udlejer/ejerens pligt at gøre dette til immigrationskontoret hvor de bor. Det er formularerne TM28 og TM 30 på formularsiden som skal anvendes.

   

  Udfyldes på immigrationskontoret:

   

  Der kan være nogle formularer som skal underskrives ved selve ansøgningen.

  Husk re-entry permit ved forlængelse af visum

  Hvis du ønsker at rejse ud og ind af Thailand i perioden med forlængelsen, skal du huske at få et såkaldt re-entry permit stempel i dit pas.

  Ellers vil forlængelsen ikke være gyldig mere, når du kommer tilbage til Thailand.

  Den kan passende laves samtidig med at forlængelsen hentes.

  Se mere om re-entry.


  Information og dokumentation hos den Thailandske Ambassade i Danmark:

  Retirement Visa O (Basic)

  Information for Visa Application

  How to apply for visa

  For mere information henvises til linksiden.

  Nederst på linksiden er de gældende regler for forlængelser (engelsk) fra Immigrationen i Thailand.

  Kriterierne for at få forlængelser og den dokumentation der skal til kan findes i de to dokumenter under Officielle regler for forlængelser.

  Der findes også link til de officielle engelsk sprogede sider for visumrelaterede emner.

  Opdateret november 2021.
  © Copyright 2000-2023 Thaiguide.dk
  Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.