Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden

Det hvide indrejsekort, TM6, der normalt udfyldes i flyveren, er for tiden suspenderet og skal ikke udfyldes. Mere om indrejsekortet.

Nogle link på visumsiderne virker ikke da de henviser til den thailandske ambassadens ældre hjemmeside og afventer opdatering.

Tag en kopi

Ha en kopi af de vigtigste rejse dokumenter med hivs noget skulle ske.
En papirkopi er godt at have med og så elektronisk form også. F.eks. pas og kreditkort, rejseforsikrings-bevis, billet.
Scan dem ind i laptop eller tag et foto og send det til en mailadresse eller "dropbox", som du kan komme til på turen.
Sørg for du har adgang til den mailadresse som du har fået billet, forsikringspapirer osv sendt til.
E-boks også en mulighed.

"Danske" steder?

Skulle du få lyst til lidt dansk mad, møde andre danskere over en bid mad eller en forfriskning, bo på dansk ejet/drevet hotel eller lignende.

Så se listen over "danske" steder i Thailand.

Mobil og billig telefonering

Et par gode tips til at spare på de store roaming regninger.

Arbejde, "pensionist", studerende, gift
Non Immigrant visum

Non Immigrant visum, Non-Imm, gives til ophold, der:

Ikke er som turist og vil være længere tid i Thailand.

 

F.eks. til arbejde, som gift med en thailænder, som pensionist, studere, frivilligt arbejde eller til udlændinge hvis ægtefælle i forvejen har arbejde i Thailand.

Det er også Non-Imm visa der skal bruges, hvis formålet er at bo i Thailand i flere år.

For længerevarende ophold eller bosat i Thailand, vil det være et Non Immigrant visum der danner basen som som der startes med.

Dette forlænges derefter i Thailand og disse forlængelser vil gælde 1 år. De kan forlænges igen og igen, så længe kravene til forlængelserne er opfyldt. Kan kalde det en et års opholdstilladelse.

Der er også muligheder for at konvertere et visum til et andet, ligesom det f.eks. er muligt at få en arbjdstilladelse på et Non Imm O visum baseret på ægteskab.

For non immigrant visum som typerne O og B gælder at du højst kan være 90 dage i Thailand efter hver indrejse. Det uanset hvor længe visumet er gyldigt. Gælder også for 12 måneders visum. To undtagelse er dog Non Imm  O med basis i ægteskab, som kan forlænges en gang med 60 dage på et immigrationskontor i Thailand og et såkaldt Non Imm OA (1 års visum) som pensionist.

 

Derefter skal der rejses ud af Thailand og ind igen. (Her menes det rene visum og ikke ophold på en forlængelse)

Med forlængelserne skal der ikke rejses ud af thailand i forlængelsens gyldighed, hvorimod med visum gives kun 3 måneders ophold ved hver indrejse. Det kræver dog en Re-entry Permit for at kunne komme tilbage til Thailand, hvis opholdet er på en forlængelse.

Forlængelsen hedder "permission to stay" og omtales normalt som "extension".

Uden først at have et visum, kan der ikke opnåes "permission to stay".


Non-Imm visum og "permission to stay" blandes ofte sammen, men det er ikke det samme.


Typer af Non-Imm Visa:

Der er flere forskellige typer Non-Imm visa og de benævnes med "Non-Imm" og så et bogstav. De mest almindelige er:

Non-Imm "B", som gives til personer, der vil arbejde i Thailand og som har et tilsagn om et arbejde.

Mere om Non-Imm "B" visum og forlængelser.

Non-Imm "O", (Other) gives til personer som ikke falder i de andre grupper af Non-Imm visa, men alligevel kan kvalificere sig til et visum. Det er bla. hvis man er thaigift eller er pensionister (50 +). Også frivilligt arbejde hører under denne kategori.

Mere om Non-Imm "O" visum og forlængelser.

Non-Imm "ED"
, gives til personer, der skal studere eller lignende i Thailand.

Der findes flere typer Non-Imm visa for andre formål. Den fulde oversigt over all typerne kan ses her.

Der er forskellige krav til de enkelte typer visa, men ansøgningsprocedure, længden af ophold forlængelser er de samme for alle typer.

Der er en række andre typer Non Imm visa og de kan ses i den engelske visumoversigt.

Vigtig ændring for - Forlængelser med baggrund i pension fra Danmark:

Det er ikke længere muligt at anvende pensionsopgørelsen direkte som indkomst til de 1 årige forlængelser for NON-O, ægteskab eller pensionist.
Den Danske Ambassade har indtil 14. november 2018 udstedt indkomstcertifikater/attester som skulle bruges til dokumentation af indtægt som f.eks. pension. Det er med øjeblikkelig virkning stoppet.
Se mere hos Ambassaden - Stop for udstedelse af attester til brug for 1-årigt opholdsvisum

 

Krav og dokumentation - visum og forlængelser

Se også de seperate sider om dette for de mest anvendte typer::

Non Immigrant type "B" - arbejde
Non Immigrant type "O" - pensionist / gift med en thai

 

For andre typer forlængelser:

Der er en lang række af kriterier der kan give forlængelser udover lige de to nævnt her. En total oversigt over alle de kriterier der kan give forlængelser og dokumentationen for at få forlængelserne kan findes i link nederst på linksiden.

Ansøgning af Non-Imm visum

Non-Imm visum skal ansøges på en thailandsk ambassade eller konsulat. For Non-Imm "B" visum vil det ofte være et 3 mdrs. visum der søges om, mens det ved Non-Imm "O" (gift med thai eller pensionist) kan søges om såvel 3 og 12 måneders visum (gyldigheden af visumet).

Prisen ved udstedelse i Danmark er kr. 400 per indrejse for et 3 mdrs visum og kr. 900 for et 12 mdrs. visum med ret til ubegrænset antal indrejser.

Længden af ophold og visumets gyldighed

Dette er ikke det samme. Se mere om forskellene på såkaldt "validity of visa" og "period of stay".

Mange steder omtales 12 mdrs visum som et visum der giver ret til et års ophold eller ophold kan være indtil de 12 måneder er gået.. Det er det IKKE.

12 måneders visum Non Immigrantant visa med flere indrejser kan ikke søges i Danmark for tiden, med undtagelser af Non O-A og Non O-X. Om det er udgået for evigt eller kun under coronatiden må tiden vise.

 

(12 måneders visum givet ret til at rejse ind i Thailand i op til et år efter det er udstedt. Det angivet som "Enter before date" på visumet. Men siger ikke noget om hvert opholds længde. Det fastsættes af immigrationsmyndighederne ved ankomst.)

Der kan således rejses ind umiddelbart inden de udløber og igen få lov til at være i Thailand 90 dage.

Med Non-Imm visum vil du få ret til ophold i 90 dage ved indrejse i Thailand. Dvs du skal rejse ud igen senest 90 dage efter du kom ind. Det gælder uanset om du har et 3 mdr, enkelt indrejse visum eller et 12 mdr visum med ret til flere indrejser.

Du kan rejse ind i Thailand ligeså mange gange du vil på et 12 måneders visum og sidste indrejse skal blot være senest lige inden "Enter before date". Dermed fåes endnu 90 dage.

Alternativt at du søger forlængelse af visumet som skrevet nedenfor.

Forlængelse, "permission to stay" - "extension"

Visumet kan forlænges og såkaldt "permission to stay" kan gives såfremt de forskellige krav er opfyldt. Forlængelsen vil gælde for 1 år.

Inden visumets udløb skal ansøgningen indgives på det immigrationskontor, som din adresse hører under.

Du kan med denne forlængelse opholde dig i Thailand i hele perionden og skal ikke, som ved visum, rejse ud og ind hver 90. dag.

 

Læs mere på:
Non Immigrant type "B" - arbejde
Non Immigrant type "O" - pensionist / gift med en thai

 

Dog skal du huske at rapportere til immigrationsmyndighederne, hvis du er i Thailand mere end 90 dage i træk. Se mere om "90 dages rapportering".

 

Der er også en mulighed for at forlænge de 90 dage for et Non Imm O visum baseret på ægteskab med 60 dage på immigrationskontorer i Thailand, men ikke noget thaiguide har yderligere informationer om Forlængelserne vil da være baseret på muligheder for forlængelser for at besøge sin ægtefælle. Disse kriterier og dokumentkrav er vist i Regelsæt og dokumentationskrav gældende fra 29. august 2014 i punkt 2.24. Disse regelsæt kan findes nederst på linksiden. I disse regelsæt er der en række muligheder for forlængelser af mange forskellige årsager.. Evt bør Immigrationskontorerne kontaktes for at høre mere denne mulighed.

Husk re-entry permit ved forlængelse af visum

Hvis du ønsker at rejse ud og ind af Thailand i perioden med forlængelsen, skal du huske at få et såkaldt re-entry permit stempel i dit pas.

Ellers vil forlængelsen ikke være gyldig mere, når du kommer tilbage til Thailand.

Se mere om re-entry.


Se også mulighederne for at søge "Permanent Residence".

For mere information henvises til linksiden.

Der findes også link til de officielle engelsk sprogede sider.
 

Redigeret september 2021
© Copyright 2000-2023 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.