Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
E-cigaretter i Thailand

Cigaretpakke i Thailand

 

Starte med at slå fast - det er desværre ikke lovligt at dampe på ferien i Thailand.

Import, salg og brug af e-cigaretter og tilbehør er forbudt i Thailand.

Herunder også at tage med til eget forbrug.


At medtage udstyret i kufferten vil dermed være at smugle og straffen for disse varer kan være høj.

Forbudet blev delvist indført i 2014, men først tokket til også at gælde overfor import/tage med til eget brug i løbet af 2016 og 2017.

Straframmerne - altså det højeste ved de største overtrædelser:

Import, produktion og salg kan give op til 10 års fængsel og/eller bøde på et antal gange udstyrets værdi. Værdien skønnes. At have det med i kufferten kan puttes under ulovlig import, hvis nogle vil det.

Brug kan give op til 5 års fængsel og/eller bøde på et antal gange værdier af udstyret, som igen er skønnet værdi.

Mange eksempler på at de større sælgere der fandtes tidligere, er blevet anholdt og det samme med "gadesælgere".

Der er eksempler på at udlændinge er stoppet på gaderne i turistområder og anholdt og i værste/bedste fald fået store bøder - måske specielt i perioder med fokus på problemet.

Der er også eksempler på at udstyret er blevet opdaget i tolden i lufthavne og konfiskeret.

Det er næsten ligemeget om det er 1 uges fængsel eller blot et par dage i arresten, så er det en meget ubehagelig oplevelse i Thailand. Uden nogen egendele, uden telefon, uden kontakt til omverdenen og under primitive forhold

 

Den danske ambassade skriver dette om emnet:


"E-cigaretter, E-væske og vandpiber, må ikke medbringes til Thailand. Disse elementer vil sandsynligvis blive konfiskeret ved ankomst, og man kan risikere at få en bøde eller fængsel i op til 10 år, hvis man findes skyldig. Salg eller levering af E-cigaretter, E-væsker og vandpiber er også forbudt, og man kan risikere en stor bøde eller op til 5 års fængsel, hvis man findes skyldig. "

Det virker dog stadig lidt uklart hvordan reglerne egentlig er for brugen af e-cigaretter. Nogle gange når reglerne fremhæves nævnes ikke brugen som ulovlig. Omvendt er det ulovligt at købe, så står man med et stykke ulovligt udstyr.

Hvis man stoppes:

Man skal være opmærksom på at retssystemet i Thailand ikke altid fungerer på samme præmisser som i Danmark og ikke altid følger de samme regler og at det thailandske politi historisk har været kendt for korruption.

Bliver man stoppet, måske periode med ekstra fokus, eller nogle betjente der blot går striks efter reglerne og måske lidt ekstra bonus,, så kan man blive anholdt og taget med på stationen til tingene er afklaret. Det kan være slemt nok i sig selv.

Forelagt trussel om fængsel i et fremmed land eller meget store bøder og med få der forstår engelsk, åbner også muligheden for at en anholdt kan fristes til at forsøge at betale sig fra det eller indirekte bliver tilbudt en "bøde" istedet og de vil da glemme sagen. Her kan evt korruption nok friste mange for at undgå retsag osv.
Bøden kan blive ordinær med kvittering og størrelsen efter bødetariffen, eller kan være vejet op mod truslen og ikke nødvendvis være i overenstemmelse med bødetrariffen/værdien af udstyret og måske ikke med kvittering.

Generelt om hvad man kan og ikke kan i Thailand:

Thailand har mange love, som er som i Danmark. Men det er ikke altid de alle håndhæves helt. Det betyder at nogle overtrædelser ses der nogle gange igennem fingre med, men måske ikke næste gang. Danmark er måske mere med regler er regler.

Pas derfor på den med: "Jamen jeg havde da min med sidste gang og det sagde de ikke noget til" eller "sidst jeg blev stoppet sagde de ikke noget til jeg ikke havde internationalt kørekort". Det ER IKKE det samme som at det er lovligt eller tilladt, blot udtryk for at det ikke håndhæves på det tid og sted.

 

Ser også scooterer køre uden hjelm forbi politiet uden problemer, men igen det er ikke det samme som det er tilladt og pludselig falder hammeren. Oplever også turister der bliver stoppet af politiet uden det rettte kørekort, men som slipper - det gør det ikke lovligt af den grund at politiet nogle gange ikke gør noget ved det.

Nogle gange er der store straffe for overtrædelser og først vil man få at vide hvad straffen kan blive og det kan give anledning til at der forsøges at lave forlig, som måske ikke helt følger de skrevne regler og bødetrafiffer.

Truslerne om de store straffe gør at korruptionen bliver mere nærliggende at forsøge eller acceptere for de truede?

Baggrund for forbudet:

Der er forskellige forklaringer og der har af og til også været forvirring i thaimedier om hvad forbudet gjalt mht brugen og for rejsende.

Den rigtige begrundelse står ikke helt klart for thaiguide, så følgende er blot muligheder.

En af begrundelserne har været at de e-cigaretter er i Thailand ikke er kommet lovligt til landet, da der ikke var betalt told og afgift, og dermed ulovlige at sælge. Det kan dog dårligt være begrundelsen for at det ikke er lovligt at tage med ind som turist i baggagen til eget brug. Alt andet kan jo tages frit ind til feriebrug.

At staten ejer "Tobacco Monopoly" som fremstiller alle lokale cigaretter med dertil hørende profit og indtægter fra afgifter, kan måske også være en del af grunde, hvis indtægter falder med flere dampere.

Endelig sundheden eller manglende viden om væskerne er nok også en. Også fordi der i Thailand kan fremstilles og sælges næsten hvad som helst på markederne uden den store kontrolmulighed for hvad der er puttet i flaskerne. Dertil den enorme import af diverse varer fra det kinesiske marked af tvivlsom kvalitet.


Yderligere information:

Den Danske Ambassade i Bangkoks guide til rejsende:

Rejse til Thailand

Mange danske rejsebureauer er også begyndt at informere om forbudet.

På engelsk - Thai ban on e-cigarettes could lead to ’10-year jail term’ - travelweekly.co.uk

Udgivet: september 2017
© Copyright 2000-2023 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.