Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
Indgåelse af ægteskab i ThailandNYT Oktober 2019 - opdateret med information om procedure for attest fra den danske ambassade og ægteskabsattest der nu skal søges om via Familieretshuset.

 

Informationen her omhandler ægteskaber, hvor den ene part er dansker og den anden er thai.


Der findes to typer vielser i Thailand.

Den ene er en buddhistisk ceremoni og efterfølgende fest, som foregår f.eks. i brudens landsby eller hjem.

Den anden er vielse på et amphur.

Den buddhistiske ceremoni anses for mange thaifamilier som værende nok og det viser familien og omverdenen, at man er blevet gift. Men den er ikke retsgyldig på nogen måde og vil derfor f.eks. heller ikke kunne godkendes af de danske myndigheder ved evt. besøg i Danmark, giftevisum til Thailand osv.

Vielse på Amphur er derfor nødvendig for at få ægteskabet gyldigt. Det kaldes "Registrering af ægteskab" på Amphur - det er ren papir arbejde. Det kræver ikke buddistisk vielse eller andet at blive viet på Amphur.


Det er formelt set stadig et krav at manden er forsørger og kan bevise at han har midlerne til at være forsørger og derfor skal økonomiske oplysninger forevises. Der er ikke noget krav til kvindens indtægt eller formue.

Vær i god tid - forberedelsen tager en del tid

For at blive gift i Thailand, skal I desværre gennem en masse papirarbejde først.

 

Her er en oversigt over væsentlige punkter I skal igennem og tiden det ca. kan tage.

 

1. Have ægteskabsattest fra Familiehuset. Kan tage nogle uger. Den er basis for at I kan komme videre. Kræver en del læsning og forskellige dokumenter. Så start i god tid her.

 

2. Have Attest udfærdiget af Den Danske Ambassade i Bangkok. Op til 2 ugers ekspeditionstid.
Kræver også at der er forberedt nogle papirer inden det sendes/afleveres til Ambassaden.

 

3. Attesten skal legaiiseres hos det thailandske udenrigsministerium i Bangkok. Tager typisk 2-4 arbejdsdage.

4. Klar til at få ægteskabet registreret på Amphur.

Med forberedelser af egne og kommnede ægtefælles papirer kan det godt tage op til et par måneder inden I er klar til at gå på Amphur.

Sådan gør I

Inden I kan blive gift i Thailand er det et krav fra de thailandske myndigheder at den danske ambassade skal udstede en attest med forskellige oplysninger og der kræves forskellig dokumentation for at få den. Attesten udfærdiges på både engelsk og thai.

Her er listet hovedpunkterne, som I skal igennem for at få attesten fra ambassaden – udførlig beskrivelse længere nede:

1: Søge om ægteskabsattesten ved Familieretshuset. Det er nyt fra 2019 og der skal nu betales gebyr for en sådan attest.
2: Dokumentation for indkomst
3: Kopi af billedsiden i dit pas
4: Udfyldt oplysningsskema (find skemaet her)
5: Kopi af din kommende kones ID kort eller pas
6: Evt. adresse i Thailand, hvis du ønsker attesten tilsendt med anbefalet post
7: Kopi af kvittering for betaling af ambassadens gebyr + evt. forsendelsesgebyr

Derefter skal I gennem følgende trin for at blive lovformeligt gift.


8: Attesten fra ambassaden skal legaliseres af det thailandske udenrigsministerium.


9: Så er I klar til at blive gift på et "Ampur"! Den thailandske part skal naturligvis have nogle dokumenter med til Ampur også.

 

Der kan i princippet vælges ethvert "Ampur" kontor og behøver ikke at være i bruden eller brudgommens hjemby. Kan normalt sagtens gøres i Bangkok i forbindelse med papirarbejdet.

Der skal betales et beskedent gebyr for vielsen og det kræver 2 vidner der skriver under. Har I ikke selv to vidner med, er Ampur ofte behjælpelige med 2 vidner mod et mindre gebyr.

 

10: Indberetning til de danske myndigheder for at ægteskabet er registreret og legalt i Danmark.

 

Vielsesattesten skal oversættes til engelsk og derefter legaliseres af det thailandske udenrigsministerium og den danske ambassade.

- Se evt. "Tip til oversættelser til legaliseringsbrug"

 

- Se også Ambassadens vejledning til Legalisering af thailandske dokumenter til brug i Danmark

Det kan virke som en stor mundfuld, men er ikke værre end I sagtens selv kan klare det. Der er ikke nødvendigt med et thailandske ægteskabsbureau eller advokat.
 

Ambassadens information oktober 2019 vedrørende udfærdigelse af Attesten

– link længere nede.

 

--


For at ambassaden kan udstede en attest med de påkrævede informationer, skal vi se følgende dokumentation:

• Ægteskabsattest udstedt af din (seneste) hjemkommune i Danmark, hvis I begge er danske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Har I ikke begge dansk statsborgerskab eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal du søge om ægteskabsattesten ved Familieretshuset.


• Dokumentation for indkomst f.eks. pensionsmeddelelse eller årsopgørelse. Hvis du er bosiddende i Thailand og uden arbejde, bedes du i stedet forevise din thailandske bankbog.


• Kopi af billedsiden i dit pas


• Udfyldt oplysningsskema (find skemaet her)


• Kopi af din kommende kones ID kort eller pas


• Evt. adresse i Thailand, hvis du ønsker attesten tilsendt med anbefalet post


• Kopi af kvittering for betaling af ambassadens gebyr + evt. forsendelsesgebyr


OBS: Ambassaden skal se din ægteskabsattest fra din (seneste) hjemkommune i Danmark eller Familieretshuset (singlecertifikat eller bopælsattest med civilstand kan ikke benyttes).


OBS: Ambassaden kan ikke give garanti for, hvad de thailandske myndigheder accepterer som tilstrækkelig dokumentation for forsøgerevne.


Bestillingsprocedure:
Du har tre muligheder for at bestille attesten:
1: Via din e-boks
2: Via almindelig post / anbefalet post
3: Via personlig henvendelse på ambassaden


Forsendelse:
Ambassaden kan sende attesten til dig med anbefalet post, så du ikke behøver at afhente den på ambassaden (se nærmere om forsendelsesgebyr under gebyrer).


Ekspeditionstid:
Ambassadens ekspeditionstid er op til 14 dage, fra vi har modtaget den påkrævede dokumentation og betaling.

 

Se venligst gebyret for udfærdigelse af skrivelse mv. på gebyrlisten her

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til udfærdigelse af skrivelser mv. klik her

 

--

 

Ambassadens vejledning kan ses hos Den Danske Ambassade.

 


 

Den danske ambassade havde tidligere en udførlig beskrivelse trin for trin, men de har nu valgt kun at skrive om den del der omhandler den attest de skal udfærdige.


Nedenfor er en kopi af teksten som Ambassaden havde stående i marts 2018 - hovedtrækkene er ikke ændret, men der er en anden procedure for at få attesten fra Ambassaden end der var tidligere.

 

 

Guide fra Den Danske Ambassade i Bangkok
som den var i marts 2018


--


A.
Udfærdigelse af attest – proceduren er ændret til det ovenstående.

 

Det understreges, at det ikke er nødvendigt for sagsbehandlingen at hyre et thailandsk ægteskabsbureau eller en thailandsk advokat.

 

B.
Ambassadens attest skal derefter legaliseres i legaliseringskontoret i det thailandske udenrigsministerium:

 

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210


Åbningstider : 08.30 - 14.30 hrs. (Lukket lørdag, søndag og helligdage)


Legaliseringskontorets sagsbehandlingstid er efter det oplyste 2-3 arbejdsdage.


For den gode ordens skyld skal vi oplyse, at ambassaden ikke kan bistå med at få attesten legaliseret i det thailandske udenrigsministerium.


C.
Herefter kan du og din kæreste blive gift på et hvilket som helst distriktskontor ("amphur"). Ambassaden plejer dog at anbefale, at man bliver gift i Bangkok eller i de større byer, da distriktskontorerne her er bedre kendt med ambassadernes attester. Der skal ikke bestilles tid i forvejen. 

 

Distriktskontoret vil opkræve et mindre gebyr for registrering af ægteskabet. Selve registreringen skal ske i overværelse af 2 vidner og hvis ikke I er ledsaget af familie eller venner, som kan være vidner, vil distriktskontoret erfaringsmæssigt, mod et mindre honorar, kunne bistå med at stille de to vidner. 


D.
Husk efterfølgende at indberette giftermålet til folkeregisteret i din hjemkommune i Danmark. 


Til brug herfor skal din thailandske vielsesattest oversættes til engelsk, og både original og oversættelse skal først 

1. legaliseres i det thailandske udenrigsministerium:

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Åbningstider : 08.30 - 14.30 hrs. (Lukket lørdag, søndag og helligdage)

 

Legaliseringskontorets sagsbehandlingstid er efter det oplyste 2-3 arbejdsdage.

2. de af de thailandske myndigheder legaliserede dokumenter skal derefter legaliseres af ambassaden. For legaliseringen betales et gebyr. (justeret af thaiguide fra at være en bekræfelse til legalisering.)


Bemærk at vi forbeholder os ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

 


 

Legaliseringskontoret finder du her:

Department of Consular Affairs.

 

Seneste opdatering og tjek af gyldighed: oktober 2019
© Copyright 2000-2020 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.