Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
Permanent Residence - permanent opholdstilladelse

Der er en række fordele ved at have permanent opholdstilladelse i Thailand: 

Det giver ret til at bo permanent i Thailand, med ingen krav til at ansøge om en forlængelse af midlertidige ophold og visum. 

Thailand tildeler permanente opholdstilladelser efter kvote system, der normalt siger: Max 100 tilladelser per år per nationalitet.

Der er flere andre fordele tilknyttet:

- bo i Thailand permanent uden visum
- lettere at få arbejdstilladelse
- købe en ejerlejlighed uden at være forpligtet til at overføre penge fra udlandet
- ansøge om naturalisering i overensstemmelse med den pågældende lovgivning
- få thailandske statsborgerskab til børn, der er født i Thailand
- bliver direktør for et aktieselskab
- ansøge om forlængelse af en opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse til ikke-Thai familiemedlemmer.
- muligvis mindre relevant for danske statsborgere: Thailandsk statsborgerskab kan søges efter 10 år med permenent Residence.

NOTE: Det ser ud til de seneste års ansøgninger ikke er færdigbehandlede endnu. Det gælder tilsyneladende ansøgninger fra 2009, 2011 og 2012. I 2013 var kvoten samme som nedenfor beskrevet: 100 permanente opholdstilladelser kan gives per nationalitet. I 2012 var der ialt 241 ansøgere fra 32 forskellige nationer.

Hvor mange Permanent Residence tildeles per år?

Det Thailandske indenrigsministerium har en kvote der normalt siger maksimum 100 personer per land per år. Men den bekræftes hvert år af myndigheder.

Da der er relativt få danskere der søger, er der stor sandsynlighed for at en dansker vil få tildelt Permanent Residence, hvis kravene ellers opfyldes.

Basis krav

1. Ansøgeren skal have haft tilladelse til årlige ophold i Thailand, de årlige forlængelser af ophold, i mindst 3 sammenhængende år forud for indlevering af ansøgningen. Ophold på non immigrant visa med multiple entry tæller ikke med her. De 3 år skal være sammenhængende uden afbrydelser. 
2. En ansøger skal være i besiddelse af et non-immigrant visum på tidspunktet for indleveringen ansøgning.
3. Have betalt skat i Thailand de seneste tre år.

Hvem kan søge

Alle udlændinge der opfylder følgende kan søge:
 

1.

Har et pas af hans / hendes nuværende nationalitet, dmed non-immigrantvisum og viser at ansøgeren har haft lov til at ophold sig Thailand i mindst 3 sammenhængende år på 1 års forlængelser af et non-immigrant visum.

2.

Har personlige kvalifikationer, som opfylder et eller flere af følgende kategorier: 
1) Investeringer (minumum 3 til 10 Mil. Baht investering i Thailand) 
2) Arbejde / Business  
3) Støtte en familie eller Humanity Årsager: Han / hun skal have forbindelser med en thailandsk statsborger eller en udlænding, der allerede har en opholdstilladelse, som følgende:

 

En juridisk mand eller kone 
En juridisk far eller mor 
Et barn, der er under 20 år på indleveringsdatoren af ansøgningen og skal være single

4) Ekspert / akademikere

5) Andet

Ad 2:

Have 3 års sammenhængende 1 års visa forlængelser,eller

Gyldig arbejdstilladelse, eller

Månedlig indkomst på 30.000 baht (for personer gift med en thai i min. 5 år), eller

Månedlig indkomst på 80.000 baht, OG

Kunne vise kvitteringer for betaling af personlig skat i tre år med ovenstående indkomst krav.

Hvordan og hvornår søges

Det kan anbefales at have en advokat eller anden ekspert til at hjælpe undervejs. Dels til at sørge for de rigtige dokumenter er til stede, oversat og verificeret kórrekt, men også til at være med ved afleveringen og efterfølgende interviews. 

Ansøgninger kan indgives en gang om året i en periode som kan variere fra år til år. Typisk er der åbent for indlevering af ansøgninger et par uger i december. Det annnonceres hvert år hvornår der er åbent.

Det anbefales at starte forberedelserne til ansøgninger ihvertfald et par måneder før, for at sikre alle dokumenter kan være klar.

Efter indleveringen af ansøgningen vil ansøger blive indkaldt til interview, hvor der også er en mindre sprog test der skal beståes.

Tildelingen af opholdstilladelserne besluttes og offentligøres typisk i december året efter og tilladelserne udleveres i foråret det følgende år. Altså omkring halvandet år efter indleveringen af ansøgning.

Det er "Immigration Bureau" er på vegne af Indenrigsministeriet håndterer alle procedurer vedansøgninger om permanent opholdstilladelse.

Efter godkendelse, hvad så?

Der er da et par formaliteter ansøgeren skal igennem som registrering af bopæl, men det lader jeg de få der når hertil selv finde ud af.

Opholdstilladelsen udløber aldrig, medmindre den inddrages. 

For at du kan rejse ud og ind i landet skal der dog anskaffes en Re Entry Permit tilladelse hvert år. 

En udlænding med Permanent Residence vil være berettiget til at ansøge om thailandsk statsborgerskab efter 10 år i træk md denne status.

Priser
Indgive ansøgning - 7,600 baht (refunderes ikke)

Godkendelse af ansøgning - 191,400 baht, dog kun 95.700 baht for ansøgere gift med en thailandsk statsborger.

Links til mere information:

Her udfra fra "Immigration Buerau".
 

Applying for a resident's visa in Thailand

1. Criterion and conditions of foreign antionals' residential permit consideration

2. Detailed information and required documents needed fo Residence Permit applications

Detailed information needed fo Residence Permit applications
TM. 9
Personal information sheet
Health certificate from a government hospital
Map of residence and place of work
Example for the employment certification letter
Example for the letter of employment history to Department of Labour

3. Required documents

Investment
Working/ Business
Supporting Thai citizen or being supported by Thai citizen
Supporting alien who already had residence permit or being supported by alien who already had residence permit
Experts

Andre steder med information:

www.siam-legal.com

www.orientexpat.com

Redigeret: januar 2014
© Copyright 2000-2020 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.