Find os på Thaiguide på Facebook
Forsiden
Skatten i Thailand

Thailands skattesystem ligner principielt det danske med progressiv skat på indkomst, skat på rente indtægter og anden indtægt. 

Der er et bundfradrag og lidt flere forskellige typer fradrag end i Danmark.

Generelt

Skattesystem i Thailand er omfattende som det er i Danmark og det ændres også løbende.

 

Teksten her er en introduktion til de store linier for at give en lille oversigt over skattesystemet, hvordan det virker og hvad skatteprocenterne er. Regler og satser for skat og fradrag ændres løbende som i Danmark og vil du kende detaljerne så tjek op med andre kilder og skattekontoret.

Dobbeltbeskatning:

Thailand og Danmark har indgået en aftale for at undgå dobbeltbeskatning. Er du skattepligtig i både Thailand og Danmark og har betalt skat af indkomst i Thailand, skulle aftalen sikre at det fratrækkes evt skat i Danmark.
Aftalen kan ses her:
www.rd.go.th/publish/800.0.html

Der er så flere dele i dette omkring at betale skat i Danmark selvom man evt. er flyttet til Thailand - rådfør dig med SKAT for at få dette afklaret.

Selvangivelse

Skatten afregnes ved at man udfylder en selvangivelse, går på et skattekontor med den inden den sidste dag (typisk sidste dag i marts). Skal der betales skat tilbage betales dette kontant ved afleveringen af selvangivelsen og overskydende skat udbetales ligeså straks. 

Personer med en skattepligtig indtægt under 150.000 baht betaler ingen skat. Det svarer med diverse standardfradrag til en månedlig indtægt på omkring 20.000 baht. Denne relativ høje bundgrænse betyder så at langt hovedparten af thaiere, aldrig skal betaler skat. Lønnen for ufaglært arbejde er omkring 7-9.000 baht per måned. Top skatten er 35 %.

Der afleveres omkring 10-12 milllioner selvangivelser om året ud af 65 millioner indbyggere.

Skatteprocenter og fradrag

Nedenfor er taget enkelte punkter ud af den samlede mængde skatteregler.
På Skattekontorets hjemmeside, Revenue Department, er det kun en lille del som findes på engelsk og ikke alt er helt up-to-date. Skal man i dybden skal du via den thailandske del af skattekontorets side - www.rd.th

Hovedtrækkene i skattereglerne, skat af anden indkomst end som lønmodtager, typer af fradrag og beregningsmetoder kan læses om på skattekontorets hjemmeside på www.rd.go.th/publish/6045.0.html
(denne oversigt er dog nogle år gammel og der er kommet flere ændringer til bl.a. fradrag som ikke er med i listen. Overordnede regler for udlændings skattepligt er dog de samme, ligesom skatteprocenterne og grænserne stadig er gældende februar 2018)

Oversigt over fradrag for 2017 og 2018, på engelsk, kan ses her (private skatterådgivningsfirmaer)
sherrings.com/personal-tax-deductions-allowances-thailand.html

taxsummaries.pwc.com/ID/Thailand-Individual-Deductions

Indkomst skat:

Stadig gældende februar 2018.

Skattepligtig indkomst, baht

Nye skatteprocent

Tidligere satser fra 
2008 til 2013

0 - 150,000

0 %

0 %

150,001 - 300,000

5 %

10 %

150,001 - 500,000

10 %

10 %

500,001 - 750,000

15 %

20%

750,001 - 1,000,000

20 %

20 %

1,000,001 - 2,000,000

25 %

30 %

2,000,001 - 4,000,000

30 %

30 %

4,000,001 og derover

35 %

35 %

 

Skat af renteindtægter

15 %

Salg af ejendom

Henviser til linket ovenfor.

Fradrag, bl.a.

Der er forskellige bemærkninger og grænser ved disse fradrag, så kig nærmere på linket ovenfor, hvis du kende detaljerne

 

Fradrag baseret på lønnen

Personlig fradrag

Ægtefælle

Børn

Forældre over 60 år

Sygeforsikring

Livsforsikring

Pensionsordning

Renter af boliglån

Sociale sikrings ordninger

Donationer til velgørenhed

 

Skat og selvangivelse i praksis


Som lønmodtager vil arbejdsgiveren automatisk tilbageholde skat hver måned som i Danmark.  

Dog er det ikke skattekontoret, der laver et skattekort med fradrag og skatte procent. Her beregner det enkelte firma selv beløbet og det er ofte alene baseret på standard lønmodtager fradrag og indtægt, hvis ikke andet nævnes. Har du andre fradrag/indtægter skal du sikre de også er med ved at fortælle firmaet det (det betyder så at firmaet får ret indgående kendskab til ens privat økonomi).

Nogle gange tilbyder firmaer at ordne det med selvangivelsen og aflevere på skattekontoret, men du kan også selv vælge at gøre det.

Firmaet vil lave en "oplysningsseddel" ved årets udgang, hvoraf fremgår løn, anden indtægt, betalinger til "Social Security Fond" og indeholdt/betalt skat.adf adfs asdf asdf asdfRedigeret: februar 2018
© Copyright 2000-2021 Thaiguide.dk
Advarsel: Ophold i Thailand er stærkt vanedannende. Afhængigheden kan ikke helbredes.